cariad@iaith:love4language - Pennod 10
20 Mehefin 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Yn y rhaglen hon bydd Nia Parry ac Ioan Talfryn yn dechrau dirwyn y gwersi Cymraeg i ben - wrth i ni gyrraedd diwedd yr wythnos yn y Nant yng nghwmni'r wyth seleb. Fe fydd yr wyth yn wynebu sialensiau diddorol iawn heddiw sef syrffio a chreu darn o gelf - ond nid ar yr un pryd! Mae'r rhaglen yn parhau ar ôl Newyddion 9.