Sioe Aberystwyth 2014
21 Mehefin 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Dofednod, cwn, gwartheg, defaid, ceffylau a chymeriadau lliwgar; dyna ragflas o'r hyn fydd i'w weld mewn rhaglen ddifyr o uchafbwyntiau Sioe Aberystwyth 2014. Bydd Ifan Jones Evans a Meinir Jones yn ymuno yn hwyl un o sioeau undydd mwyaf Cymru, ac yn dangos y cymdeithasu, cythraul y cystadlu a miri'r maes.
  • Yn dod i ben fory
  • Dangosiad cyntaf 21 Mehefin 14
  • Dangosiad diwethaf 06 Gorffennaf 14
  • Munud: 47
  • Ar gael yn y D.U. yn unig
  • Isdeitlau Saesneg ar gael

Y diweddaraf