Llangollen 2014 - 30 Awst 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Uchafbwyntiau Eisteddfod Gerddorol Rhyngwladol Llangollen 2014 yng nghwmni Nia Roberts a Trystan Ellis Morris. Ymhlith yr uchafbwyntiau cawn ail-fwynhau'r Orymdaith flynyddol drwy'r dre, perfformiad gwefreiddiol o'r sioe Sweeney Todd gyda Bryn Terfel, Shan Cothi a llu o berfformwyr dawnus Cymreig; y tenor Americanaidd Noah Stewart; pwt o gyngerdd 'Ysbryd Undod' gyda chôr Only Kids Aloud ac wrth gwrs uchafbwyntiau'r prif gystadleuthau corawl, dawnsio, offerynnol a lleisiol - gan gynnwys pinacl yr wythnos: cystadleuaeth Côr y Byd. Gwledd o gerddoriaeth ryngwladol a pherfformiadau gwefreiddiol, eithriadol ar S4C.

Y diweddaraf