Y Babell Lên - 19 Awst 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

O ganol Awst tan ganol Mis Medi bydd cyfle i wylwyr S4C fwynhau rhai o uchafbwyntiau Pabell Lên Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr. Mewn cyfres o chwe rhaglen awr o hyd, bydd modd gweld ambell sesiwn yn ei chyfanrwydd, a hynny am y tro cyntaf ar deledu. Bydd y rhaglen gyntaf yn cynnwys dwy ornest o'r Ymryson eleni dan ofal y Meuryn Tudur Dylan Jones. Yn y gyntaf bydd timau Llyn ac Eifionydd, y Deheubarth a'r Disgyblion Ysbâs yn brwydro am le yn y rownd derfynol, cyn i dimau o Gaerfyrddin, Maldwyn a Morgannwg eu dilyn i weld pwy fydd yr ail dîm i gyrraedd y ffeinal. Ymunwch â chynulleidfa'r Babell Lên i glywed rhai o feirdd mwyaf poblogaidd Cymru yn llunio englynion a chwpledi bachog a chofiadwy fel rhan o Ymryson Cymdeithas Barddas.

Rhagor o benodau