Drama ar S4C

Pob rhaglen Drama

Cara Fi

Nos Sul 9 Tachwedd 9.00

Cyfres ddrama gomedi ramantus newydd wedi'i lleoli mewn pentref sy'n hysbysebu'r dynion sengl ar ochr pob carton laeth sy'n gadael yr ardal, yn y gobaith y bydd menywod yn dod i'r pentref yn chwilio am gariad.

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  8.00 Llun - Gwener

  Cyfres sebon wedi'i lleoli mewn pentref o'r enw Cwmderi.

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  7.30 Bob nos Fawrth a nos Iau

  Dydy drama byth yn bell o fywyd trigolion Cilbedlam. Ond yn ddiweddar, drwy’r cicio a’r brathu, mae cariad yn dechrau datblygu.

 • 35 Diwrnod

  35 Diwrnod

  Cyfres ddrama ysgytwol newydd - a fyddwch chi'n gallu dyfalu pwy o drigolion y Clos sy'n gyfrifol am farwolaeth Jan?