Drama ar S4C

Pob rhaglen Drama

35 Diwrnod

Cyfres ddrama ysgytwol newydd - a fyddwch chi'n gallu dyfalu pwy o drigolion y Clos sy'n gyfrifol am farwolaeth Jan?

 • Pobol y Cwm

  Pobol y Cwm

  8.00 Llun - Gwener

  Wrth i’r Nadolig nesáu, mae tensiynau’n cuddio y tu ôl i’r tinsel yng Nghwmderi. Ac mae cyfrinach yn ysgwyd un person i’w seiliau wrth groesawu’r Flwyddyn Newydd.

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  7.30 Bob nos Fawrth a nos Iau

  Dydy drama byth yn bell o fywyd trigolion Cilbedlam. Ond yn ddiweddar, drwy’r cicio a’r brathu, mae cariad yn dechrau datblygu.

 • Gwaith/Cartref

  Gwaith/Cartref

  Dydy drama byth yn bell o fywyd trigolion Cilbedlam. Ond yn ddiweddar, drwy’r cicio a’r brathu, mae cariad yn dechrau datblygu.