Twm Morys a’r Cadeiriau Coll

Cadeiriau Coll

Twm Morys sy’n crwydro Cymru i chwilio am gadeiriau a enillwyd mewn Eisteddfodau Cenedlaethol. O dafarn i ysbyty, o gastell i neuadd ddinesig ar drywydd cadeiriau Dewi Emrys a beirdd …

Gerallt Lloyd Owen

Gerallt

Roedd yn drist iawn gennym glywed am farwolaeth y Prifardd Gerallt Lloyd Owen, un o feirdd Cymraeg mwyaf dylanwadol yr Ugeinfed Ganrif . Bardd a fynegodd rwystredigaethau a gobeithion ei …

Llwyddiant y Llyfrau

llyf 2014

Nos Iau diwethaf mi gawson ni wybod pwy oedd wedi ennill y gwobrau yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2014. Llongyfarchiadau mawr i bob un o’r enillwyr, ac i bawb oedd …

Noson Wobrwyo Llyfr Y Flwyddyn

LLYF-14

Nos Iau yma, yn Galeri, Caernarfon mi gawn ni wybod pwy sydd wedi ennill gwobrau Llyfr y Flwyddyn 2014.

Twm Morys a chadeiriau coll Dewi Emrys

cadeiriau coll

Yn ogystal â bod yn wlad o feirdd – a chantorion – mae Cymru’n wlad o gadeiriau cain. Mae’r diolch am hynny wrth gwrs i’r beirdd, neu o leia i’r arfer unigryw o’u gwobrwyo â chadaeiriau.

Podlediad : Llyfr Y Flwyddyn, Categori Barddoniaeth

podcast

Ifor ap Glyn a Gwion Hallam sy’n trafod y cyfrolau cerddi sydd ar restr fer y categori barddoniaeth yng ngwobr Llyfr y Flwyddyn 2014 yn ein podlediad diweddaraf.

Darlleniadau Llyfr Y Flwyddyn 2014

llyf 2014

Darlleniadau o’r holl lyfrau sydd ar restr fer Llyfr y Flwyddyn 2014.

Podlediad : Llyfr Y Flwyddyn, Categori Ffuglen

podcast

Non Tudur a Menna Machreth sy’n trafod y llyfrau yng nghategori ffuglen Llyfr Y Flwyddyn 2014 gyda Gwion Hallam yn ein podlediad diweddaraf.

Podlediad : Llyfr Y Flwyddyn, Categori Ffeithiol Greadigol

podcast

Gwion Hallam fuodd yn trafod llyfrau yng nghategori Ffeithiol Greadigol Llyfr y Flwyddyn 2014 gyda Emyr Gruffudd a Meg Elis.

Llyfr Y Flwyddyn 2014

llyf 2014

Rydym yn falch iawn o fod wedi cyhoeddi rhestr fer cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2014 yma ar wefan ‘Pethe’. Gweler y rhestr isod i wybod pa lyfrau sydd wedi cyrraedd …