CyfresNewydd

Cyfres Newydd

Steddfod - Dydd Gwener_9492409007_l

Eisteddfod Lisa

EdwardPugh

Edward Pugh o Ruthun

Llyfr Y Flwyddyn

LLYF

Beth oedd y llyfr Cymraeg gorau i chi ei ddarllen yn 2013? Pa nofel wnaeth eich cadw’n effro tan oriau mân y bore? Pa lyfr ffeithiol wnaeth ehangu eich gorwelion? Pa gasgliad o farddoniaeth wnaeth eich gadael yn gegrwth?

Podlediad – Cylch Canu

Cylch-Canu

Gwion Hallam sy’n holi’r cerddor Stephen Rees (Ar Log, Crasdant) a’r canwr Gwilym Bowen Rhys (Y Bandana, Plu) am yr adfywiad yn y sîn gwerin yng Nghymru, a nhw ymhlith deg cerddor sy’n teithio’r sioe werin ‘CylchCanu/Songchain’ o gwmpas y wlad.

Podlediad – Theatr Bara Caws

podcast

Gwion Hallam fuodd yn sgwrsio gyda Betsan Llwyd ynglyn a cynhyrchiad diweddaraf Theatr Bara Caws, sef ‘Dros Y Top’

Podlediad – Dros Y Top

podcast

“Yn pendilio rhwng y llon a’r lleddf, y melys a’r chwerw dyma gipolwg sydyn ar y pam, y sut, y pwy, a’r ble a ysgogodd y gyflafan waethaf a welodd …

Podlediad – Blodeuwedd

podcast

Gwion Hallam sy’n holi’r Athro Gwyn Thomas am gynhyrchiad newydd Theatr Genedlaethol Cymru, Blodeuwedd.

Y ferch o flodau’n cael ei chreu eto, ag eto!

Blodeuwedd 2013

Mae’n flwyddyn newydd, yn flwyddyn arall, yn her eto i gyfarwyddwyr a chwmniau theatr Cymru ein symud â’u cynnyrch newydd.

Arolwg 2013

blog

Mae hi’n tynnu at ddiwedd blwyddyn, ac mae’n naturiol ein bod yn edrych yn ôl ac yn ystyried beth sydd wedi ein plesio, neu ein siomi, dros y deuddeg mis …

Pethe Pum Munud : Jim Parc Nest yn dechrau yn y dechrau!

Jim Parc Nest

Yn yr ail Pethe Pum Munud dyma sgwrs fer hefo Jim Parc Nest yn nhafarn enwog Brown’s yn Nhalacharn. Yn dilyn ein rhaglen ddiweddara, Pethe : Dan y Wenallt dyma …

Pethe Pum Munud : Crôl Tafarn Dylan Thomas

Dylan Thomas

Mae’n ‘Ddolig (ish!). Ac yma yn ffatri Pethe ni wedi bod yn dechrau mynd i’r hwyl trwy greu stwff bach yn ‘wahanol’ ar gyfer y we. Mae yna sgyrsiau a …

Podlediad – Intermission gan Owen Martell

podcast

Gwion Hallam sy’n holi’r nofelydd John Rowlands am nofel Saesneg gyntaf Owen Martell – Intermission. Gwrandewch fan hyn Neu Tanysgrifio ar iTunes