Podlediad : Festival Number Six

podcast

Gwion Hallam fuodd yn sgwrsio gyda phump arall fuodd yn yr ŵyl dros y penwythnos diwethaf – Siwan Haf, Iestyn Lloyd, Daniel Parry Evans, Llŷr ab Alwyn ac Osian Howells. …

Y Babell Lên

pabell-len

O ganol Awst tan ganol Mis Medi bydd cyfle i wylwyr S4C fwynhau rhai o uchafbwyntiau Pabell Lên Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr.

Llanelli Jon Gower

Jon Gower

Mae’r awdur Jon Gower wedi sôn droeon am ddylanwad ei Dad-cu, Thomas John Gower arno fo. Fo oedd y storiwr gwreiddiol, yn llwyddo i ddal sylw ei wyr darllengar hefo straeon am ei helyntion mewn rhannau ecsotig o’r Byd.

Pethe : Llanelli Jon Gower

Jon-Gower-Pethe

Ar drothwy Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr bydd rhaglen arbennig o Pethe yn rhoi cyfle i ni ddod i adnabod tref Llanelli ac un o’n hawduron cyfoes mwyaf poblogaidd – Jon …

Podlediad Gŵyl Arall – Plu

Gwyl Arall Plu

Elan Mererid Rhys o’r grwp Plu fuodd yn siarad gyda Lisa Gwilym mewn sesiwn yn ystod Gŵyl Arall 2014.

Podlediad Gŵyl Arall – Gwenno Saunders

Gwenno

Gwenno Saunders fuodd yn sgwrsio gyda Lisa Gwilym mewn sesiwn yn ystod Gŵyl Arall 2014.

Twm Morys a’r Cadeiriau Coll

Cadeiriau Coll

Twm Morys sy’n crwydro Cymru i chwilio am gadeiriau a enillwyd mewn Eisteddfodau Cenedlaethol. O dafarn i ysbyty, o gastell i neuadd ddinesig ar drywydd cadeiriau Dewi Emrys a beirdd …

Gerallt Lloyd Owen

Gerallt

Roedd yn drist iawn gennym glywed am farwolaeth y Prifardd Gerallt Lloyd Owen, un o feirdd Cymraeg mwyaf dylanwadol yr Ugeinfed Ganrif . Bardd a fynegodd rwystredigaethau a gobeithion ei …

Llwyddiant y Llyfrau

llyf 2014

Nos Iau diwethaf mi gawson ni wybod pwy oedd wedi ennill y gwobrau yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2014. Llongyfarchiadau mawr i bob un o’r enillwyr, ac i bawb oedd …

Noson Wobrwyo Llyfr Y Flwyddyn

LLYF-14

Nos Iau yma, yn Galeri, Caernarfon mi gawn ni wybod pwy sydd wedi ennill gwobrau Llyfr y Flwyddyn 2014.