RowndaRownd

Diweddaraf Nos Fawrth

Daw’n amlwg i Adam mai Callum sydd wedi trefnu cyfarfod efo Siân, i drafod … Gwylio nawr

Nesaf Nos Fory, 7.30

Mae rhwystredigaeth Beth yn cynyddu wrth i Philip wrthod ystyried ei syniad o droi … Rhagor

Y Wifren Wib!

zip_gwefan_final-4

Tudur (Iolo), Robin (Mathew) a Sioned (Kim) sydd yn trafod y profiad o deithio ar y wifren wib ar gyflymder o bron i 100 m.y.a!

Cath Ayers

Catherine-5

Sgwrs sydyn â’r hyfryd Cath Ayers sydd yn chwarae rhan Beth Kendrick, un o gymeriadau newydd Glanrafon.

1000 o benodau, 1000 o blant!

IMG_9108

Fel y gwyddoch chi erbyn hyn mae’n siŵr, mae Rownd a Rownd newydd ddarlledu’r milfed bennod, ac i ddathlu’r garreg filltir arbennig yma byddwn yn ymweld a rhai o ysgolion Cymru er mwyn cynnal gweithdai perfformio a thechnegol. Gobeithiwn groesawu 1000 o blant i’r gweithdai – plentyn i bob pennod!

Rhagor o luniau ar ein tudalen Facebook.