RowndaRownd

Diweddaraf Nos Iau

Mae sgil effeithiau’r ddamwain yn dal i rygnu ymlaen wrth i Sophie a Vince … Gwylio nawr

Nesaf Nos Fory, 7.30

Mae Kelvin wedi trïo pob ffordd i gysylltu â Lowri ond does ganddo ddim syniad lle … Rhagor

Pob lwc i Dîm Cymru!

Gwefan-RaR

Pob hwyl i Dîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad, Glasgow 2014 a diolch unwaith eto i Clyde a’r baton am ymweld â set Rownd a Rownd ym Mhorthaethwy ar eu ffordd i Glasgow. Diwrnod bythgofiadwy!

Y Wifren Wib!

zip_gwefan_final-4

Tudur (Iolo), Robin (Mathew) a Sioned (Kim) sydd yn trafod y profiad o deithio ar y wifren wib ar gyflymder o bron i 100 m.y.a!