RowndaRownd

Latest Thursday

Dani is over the moon after passing her college course. The girls at the salon … Watch now

Next Tuesday, 7.30

It’s Christmas Eve and Dyfan is eager to share his good news with Dewi. Hari, on … More

Playlist: Series 15, Episode 17–18

Episode 17

Bob Delyn a’r Ebillion: ’Dolig Del

Huw Chiswell: Dydd Gwyl Dewi

Frizbee: Cym Dy Amsar

Fflur Dafydd: Helsinki

Y Cyrff: Pum Munud

Skep: Nadolig Llawen Cymru

Tynal Tywyll: Cusanu a Dweud

Yr Ods: Fel Hyn Am Byth

Gwibdaith Hen Frân:1,2,3

Côr Meibion Brythoniaiad

Nadolig Pwy a Wyr

Y Promatics: Esgyrn

Elin Fflur: Er Cof Am Eni’r Iesu

Episode 18

John ac Alun: Pan Ddaw Plentyn Bach

Alun Tan Lan: Noswyl Nadolig

Ceffyl Pren: Roc Roc Nadolig

Côr y Glannau: O! Deuwch Ffyddloniaid

Ynyr Roberts a Ysgol Gynradd Llanrug: Cardiau Nadolig

Skep: Nadolig Llawen Cymru

Endaf Roberts: Prudd-der

Gola Ola: Sion Corn

Iwcs a’r Band: Plant y Byd

Aled Jones: Sion Blewyn Coch

Derec Brown a’r Racaracwyr: Nadolig Llawen

Meinir Gwilym: Daeth yr Awr

Sibrydion: Twll y Mwg

Euros Childs: Ar Lan y Môr

Gwyneth Glyn: ’Dolig Du

Angharad Brinn: Heddwch i’r Byd

Episode 19

Caryl a’r Band: ’Rioed Wedi Gneud Hyn o’r Blaen

Sarah Louise: Siocled a Gwin

Gwibdaith Hen Frân: Ai!Ai!Ai!

Iwcs a’r Band: Braf Di Bod yn Braf

Martyn Rowlands: Fy Nghariad

Sibrydion: Disgyn Amdanat Ti

Maffia Mr Huws: Reggae Racs

Daniel Lloyd a Mr Pinc: Hanes Eldon Terrace

Fflur Dafydd: Dala Fe Nôl

Einir Dafydd: Ti Oedd Yr Un

Playlist: Series 15, Episode 15–16

Episode 15

Meic Stevens: Noson Oer Nadolig

Frizbee: Crwydro

Maffia Mr Huws: Reggae Racs

Mim Twm Llai: Si Hei Lwli

Mr Huw: Twll Gogoniant

Bob Delyn a’r Ebillion: Nadolig Llawen Gwyn

Geraint jarman: Nos Da, Saunders

Celt: Lon Osgoi

Sibrydion: Coelio’r Clwydda

Llwyd: Winnie Bago

Y Promatics: Bodlon i Sibrwd

Dafydd Iwan ac Edward: Mi Welais Jac-y-Do

Brigyn: Wedi’r Cyfan

Episode 16

Meinir Gwilym: Fy Nadolig

Gwyneth Glyn: ’Dolig Du

Bando: Bwgi

Elin Fflur: Er Cof Am Eni’r Iesu

Frizbee: Pendraw’r Byd

Naw Bywyd: Sibrydion

Endaf Presli: Prudd-der

Anwylyn Mair: Cân y Nadolig

Mr Huw: Morgi Mawr Gwyn

David Mysterious: Nadolig Llawen Wrth Y Bobl Bach Gwyrdd

Alun Tan Lan: Noswyl Nadolig

Sarah Louise: Amser Dy Fywyd

Playlist: Series 15, Episode 13–14

Episode 13

Endaf Presli: Y Wawr

Sarah Louise: Amser Dy Fywyd

Pep Le Pew: Os Ti’n Byw y Drwg

Maffia Mr Huws: Tri Chynnig i Gymro

Mim Twm Llai: Cyhuddiada

Datblygu: Dim Deddf, Dim Eiddo

Tokyo: Oglafish

Mr Huw: Morgi Mawr Gwyn

Gwilym Morus: Dinas Bangor

Episode 14

Cyrion: Etcher

Y Cyrff: Cymru, Lloegr a Llanrwst

Iwcs a’r Band: Dy Enw Di

Huw Chiswell: Tadcu

Martyn Rowlands: Digwyddiad Annisgwyl

Genod Droog: Gwn Tatws

Elin Fflur: Er Cof Am Eni’r Iesu

Gwilym Morus: Camarweiniad

Topper: Hapus

Elin Fflur: Clywch y Cluchau

Einir Dafydd: Bachgen Wyt ti

Playlist: Series 15, Episode 11–12

Episode 11

Vates: Y Gwir yn Erbyn y Byd

Einir Dafydd: Mwya’r Brys

Iwcs a’r Band: Gwylio Chdi’n Gadael

Bryn Fôn: Gwylio Chdi’n Gasdael

Bryn Fôn: Tân Ar Fynydd Cennin

Dylan a Neil: Benidorm Palas

Celt: Lon Osgoi

Euros Childs: Aur yr Haul

Alun Tan Lan: Glaw

Y Tystion: New Deal, New Dead

Bob Delyn a’r Ebillion: Y Chwedl Hon

Y Promatics: Commeo

Sarah Louise: Tir Na-Nog

Derwyddon Dr Gonzo: Salsa Talsarna

Geraint Jarman: Nos Da, Saunders

Episode 12

Dyfrig Evans: Mwya’r Brys

Sibrydion: Coelio’r Clwydda

Drymbago: Be Sy Cariad

Topper: Hapus

Derwyddon Dr Gonzo: Llacia Dy Drôns

Frizbee: Bien Venue

Genod Droog: Genod Droog

Maffia Mr Huws: Ffrindia

Genod Droog: Genod Droog Theme

Playlist: Series 15, Episode 9–10

Episode 9

Genod Droog: Breuddwyd Oer

Caryl Parry Jones: ’Rioed Wedi Gneud Hyn o’r Blaen

Martyn Rowlands: Fy Nghariad

Traed Wadin: Potel Fach o Win

Edward H: Ysbryd Y Nos

Genod Droog: Gig Mawr y Gofod

Cyrion: Llwch

Dyfrig Evans: Cyllell yn dy Gefn

Frizbee: Cyffredin

Elfed Morgan Morris: Down Ynghyd

Dafydd Iwan ac Edward: Tair Hwyaden Lew

Episode 10

Frizbee: Pres Pwerus

Cyrion: Fourthree

Al Lewis a’r Band: Tybed Be Ddaw

Gwibdaith Hen Frân: Coci Town

Caryl a’r Band: Ladi Wen

Cyrion: Pressure State

Frizbee: Crwydro

Swci Boscawen: Adar y Nefoedd

Mim Twm Llai: Adar y Nefoedd

Genod Droog: Genod Droog Theme

Endaf Presli: Prudd-der