Llanelli Scarlets v Leinster – Magners League

Y Gweilch a’r Scarlets i roi prawf llym i dimau Lloegr

Bydd rhanbarthau Cymru yn falch o’u perfformiadau ar eu penwythnos agoriadol yn Ewrop. Y Dreigiau sy’n haeddu’r clod mwyaf am eu buddugoliaeth oddi cartref yn Stade Francais. Er gwaetha’r ffaith nad yw rhai o dimau Ffrainc yn cymryd y Cwpan Sialens odifrif, roedd y Dreigiau yn dal wedi gorfod mynd yno ac ennill.

Gall y Gleision fod yn falch o’u buddugoliaeth gyfforddus yn erbyn Grenoble.

Fe wnaeth y Scarlets berfformio’n well nag yr un gêm arall y tymor hwn hyd yn hyn. Fe wnaethon nhw roi amser digon anodd i Toulon a dangos mwy o awch na’r pencampwyr, yn enwedig pan oedden nhw’n amddiffyn heb y bêl.

Mae hynny wedi rhoi rhywfaint o obaith iddyn nhw nos Sadwrn wrth i Deigrod Caerlŷr ddod i Barc y Scarlets.

Y cwestiwn yw, a all y Scarlets ymdopi â bygythiad corfforol y gwrthwynebwyr a pharhau i chwarae eu rygbi ymosodol.

Nid yw pac y Scarlets wedi bod mor effeithiol ag oedden nhw y tymor diwethaf. Wrth geisio chwarae gêm ehangach a chyflymach, maen nhw wedi canolbwyntio mwy ar y sgiliau sydd eu hangen i gadw’r bêl ar gyfer yr ymosodiad nesaf yn hytrach nag oriau o ymarfer ar y peiriant sgrymio.

Fe wnaeth y Scarlets lwyddo i atal ymosodiadau Toulon, ond rhaid cofio bod y pencampwyr yn hoffi lledu’r bêl fel y Scarlets. Mae’r Teigrod yn chwarae gêm lawer mwy corfforol.

Mae hyder Caerlŷr yn eitha’ brau. Os gall y Scarlets atal eu harddull gorfforol draddodiadol, mae’n bosib y byddan nhw’n colli cyfeiriad yn llwyr. Er y gallai’r Scarlets fanteisio ar wendidau’r Teigrod, fy mhryder i yw nad yw’r tîm yn ddigon cryf yn gorfforol i’w curo.

Gallai’r gêm ddydd Sadwrn rhwng Northampton a’r Gweilch fod yn glasur. Mae Northampton ymysg y pum tîm cryfa’ yn y gystadleuaeth hon. Mae’r Gweilch wedi bod yn rhagorol y tymor hwn ac yn fwy nag abl i wynebu her y Seintiau.

Bydd y Gweilch wedi nodi rhai o’r bylchau a oedd ymysg y tri chwaraewr cefn, gwendid y gwnaethSexton, maswr Racing Metro fanteisio arno yn eu buddugoliaeth yn erbyn Northampton penwythnos diwethaf.

Mae Biggar a Webb wedi bod yn cicio’n ardderchog y tymor hwn a bydd angen iddynt fod yr un mor fanwl gywir y tro hwn neu fe fydd George North a Ben Foden yn cymryd mantais lwyr.

Rwy’n credu y bydd Northampton yn ennill oherwydd eu bod nhw’n dîm da iawn, ond ni fydd yna lawer ynddi. Mae angen pwynt bonws ar y Gweilch ond gan fod Treviso yn y grŵp, gallan nhw fforddio colli’r gêm hon a dal cyrraedd rownd yr wyth olaf. Rhaid iddyn nhw anelu at ennill y ddwy gêm yn erbyn Racing Metro.

RYGBI PAWB for twitter

Uchafbwyntiau – Ysgol Uwchradd Casnewydd v Coleg Gwyr Abertawe

Uchafbwyntiau o’r cynghrair dan 18 – Ysgol Uwchradd Casnewydd yn erbyn Coleg Gwyr Abertawe.

gareth davies

Gareth Davies – Cadeirydd newydd URC

Sgwrs gyda cadeirydd newydd Undeb Rygbi Cymru – Gareth Davies.

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, Gemau rhyngwladol yr hydref, Guinness Pro12, Cwpan Heineken, Uwch Gynghrair Principality a Rygbi’r Colegau a’r Ysgolion

Sylwebaeth Saesneg ar gael ar gyfer nifer o'r gemau ar Sky a Freeview drwy'r gwasanaeth botwm coch.

Twitter

BBC Wales Sport @BBCWalesSport
Eli Walker: Fresh injury blow for Ospreys' Wales wing challenger bbc.in/1tryB9S pic.twitter.com/4CJ1fAnuHx
Daf Jones @dafydd_jones
Ar y ffordd i'r Eidal i wylio @cardiff_blues yn erbyn Rovigo ar ran @bbccamplawn @BBCCymru Y gic gyntaf am 2 fory. pic.twitter.com/9bcFlRfkHU
Camp Lawn @bbccamplawn
Kurtley Beale ar gael i chwarae i Awstralia v Cymru.Cosb ariannol yn hytrach na gwaharddiad am ddanfon llun anweddus i un o weithwyr ARU.