Llanelli Scarlets v Leinster – Magners League

Y bwlch yn agor mwy a mwy yn Ewrop – Gwyn Jones

A fydd un o ranbarthau Cymru byth yn ennill Cwpan Pencampwyr Ewrop? A fydd tîm o’r Guinness Pro 12 byth yn codi’r tlws eto?

Bu’r penwythnos diwethaf yn ergyd drom i obeithion unrhyw un o’r timau yn y Guinness Pro 12 gyda Munster, Ulster a’r Scarlets i gyd wedi eu trechu. Curwyd y Gweilch gartref gan adael Leinster fel yr unig dîm sydd yn debygol o gyrraedd y rowndiau gogynderfynol ac fe fydd curo’r Wasps yn dasg go anodd.

Yr unig obaith arall yw Glasgow a bydd yn rhaid iddyn nhw ennill oddi cartref yng Nghaerfaddon. Mae hynny’n anhebygol ac felly mae’n ymddangos mai dim ond un ar y mwyaf o dimau’r Pro 12 fydd yn cyrraedd  rownd yr wyth olaf.

Wrth gwrs, gall hyn i gyd fod yn eithriad ystadegol a gall pethau fynd yn ôl i’r arfer y tymor nesaf. Yr hyn rwy’n ei olygu gan ddweud hyn yw y bydd y rhanbarthau Gwyddelig yn llwyddo o leiaf, gyda’r timau Cymreig, Albanaidd ac Eidalaidd yn debyg o fethu eto.

Nod y gystadleuaeth ar ei newydd wedd oedd dod ag ychydig o degwch ar draws Ewrop drwy wneud i’r timau Pro 12 ymladd mor galed am eu lleoedd yn y brif gystadleuaeth gwpan ag y mae’r timau hynny yn Ffrainc a Lloegr yn gorfod gwneud bob dydd Sadwrn.

Arian oedd wrth wraidd holl gweryla’r tymor diwethaf, ond o ganlyniad i’r cytundeb, bydd mwy o arian fyth yn Ffrainc a Lloegr ac mae hynny o anfantais i dimau’r Pro 12, sydd hefyd â chynghrair fwy cystadleuol i ddygymod â hi gydol y tymor.

Mae timau’r Pro 12 yn brwydro mewn dau faes. Does ganddyn nhw ddim yr adnoddau ariannol i ddenu’r chwaraewyr gorau na digon o ddyfnder yn eu carfannau.

O ganlyniad, golyga hyn bod yn rhaid iddyn nhw gystadlu hyd yn oed yn fwy brwd yn eu cynghreiriau cartref neu fyddant yn colli chwaraewyr ac yn colli’r gallu i godi eu hunain i uchelfannau Ewrop.

Pan mae timau fel Ulster yn colli o 60 o bwyntiau a Munster yn cael eu curo’n drwm, mae dyn yn poeni am ddyfodol y gystadleuaeth.

Mae’n anodd gweld tîm rhanbarthol o Gymru yn ennill Cwpan y Pencampwyr.  A chredaf fod hyn hefyd yn wir am y Pro 12 cyfan. Y ffon fesur newydd ar gyfer llwyddiant yw cyrraedd y rowndiau gogynderfynol, ac fe allwn ni orfod aros amser maith cyn i hynny ddigwydd.

Mewn gwirionedd, mae’r anghydraddoldeb o fewn rygbi Ewrop wedi cynyddu. Mae timau mawr Ffrainc y tu hwnt i’n cyrraedd. Mae cwpl o dimau Seisnig sy’n ceisio’u gorau i aros yn y gêm. Mae’r galw o reolwyr clybiau Gaerfaddon a’r Saraseniaid i ddiddymu’r uchafswm cyflog yn dangos eu bod yn barod i dalu crocbris am chwaraewyr. Fe fydd hynny hefyd yn ein gadael ni ymhellach ar ôl.

Dros y misoedd nesaf, bydd y bwlch yn tyfu eto wrth i sêr hemisffer y de ennill cytundebau enfawr ar gyfer y cyfnod yn dilyn Cwpan y Byd. Ychydig iawn o’r chwaraewyr yma, os o gwbl, fydd yn chwarae yng Nghymru a dim ond dyrnaid ohonynt fydd yn chwarae yn y Pro 12.

Mae Cwpan Ewrop wastad wedi ei ddominyddu gan ychydig o dimau, ond o leiaf roedd hi’n frwydr galed ac yn llawn gemau cyffrous er mwyn i’r enillwyr i lwyddo yn y pen draw.

Ac yn awr, ymddengys bod pedwar o’r chwe thîm yn Ffrainc yn gwneud ymdrech go iawn. Mae gan Montpelier a Castres 3 phwynt rhyngddynt ac os nad yw timau o’r fath gyfoeth yn methu â chystadlu, pa obaith sydd i’r Gweilch a’r Scarlets?

Bwriad gwreiddiol y strwythur newydd oedd creu twrnamaint gwell. Fe fethon nhw. Mae’n siop gaeedig a’r unig ffordd o’i hagor yw gwario miliynau ar filiynau o bunnoedd.

Nid yw’r arian ar gael i’r rhanbarthau Cymreig. Mae’n hyfryd cael bod yn y gystadleuaeth, ond yn y gorffennol, o leiaf roedd gan y rhanbarthau rywfaint o ddylanwad arni o bryd i’w gilydd.

Y peth mwyaf calonogol i ddod o Ewrop yw canlyniadau’r Gleision, ac yn bennaf y Dreigiau yn y Cwpan Her. Roedd Tyler Morgan yn llond llaw yn Newcastle. Mae’n ddeinamig iawn, tra bod Halam Amos yn arddangos cyflymdra a sgil.

Rwy’n gobeithio y bydd y Dreigiau yn curo Stade Français yn Rhodfa Rodney a dangos bod yna gyfle i’r gwannaf yn Ewrop.

Mae hyn i gyd yn fy ngwneud i’n fwy awyddus fyth i fwynhau gemau’r Chwe Gwlad lle nad yw popeth yn ddibynnol ar arian, ond yn hytrach ar chwaraewyr, hyfforddwyr a rhai gemau agos, ar ôl i ni guro Lloegr eto, wrth gwrs!

20.05.14 – Wales U20 Training – Rory Thornton  © Huw Evans Picture Agency

Carfan Chwe Gwlad Cymru Dan 20

Mae staff llwybr rhyngwladol URC wedi dewis carfan 32 dyn i gynrychioli Cymru dan 20 ym …

CDF_221113_CF_Wales_v_Tonga38

Y Dreigiau’n hedfan i’r wyth olaf

Seliodd y Dreigiau eu lle yn chwarteri Cwpan Her Ewrop gyda buddugoliaeth 40-29 yn erbyn Newcastle …

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, Gemau rhyngwladol yr hydref, Guinness Pro12, Cwpan Heineken, Uwch Gynghrair Principality a Rygbi’r Colegau a’r Ysgolion

Sylwebaeth Saesneg ar gael ar gyfer nifer o'r gemau ar Sky a Freeview drwy'r gwasanaeth botwm coch.

Twitter

JONATHAN @RHAGLENJONATHAN
Fydd Jonathan nol ar gyfer y chwe gwlad!i fod yn y gynulleidfa,cysylltwch a rhys.davies@avantimedia.tv ow.ly/i/8kiDu
BBC Wales Sport @BBCWalesSport
Owen Farrell adds to England's injury worries ahead of Six Nations opener against Wales bbc.in/1wweJPW pic.twitter.com/uVmXdxzJND
Ross Harries @rossharries1
Putting the finishing touches to the Adam Jones interview. Catch the end result on @BBCSport & @BBCWalesToday. pic.twitter.com/Zy3jYXE7QU