CDF_091214_Dan_Lydiate_04

Lydiate yn ymuno gyda’r Gweilch

Y blaenasgellwr rhyngwladol Dan Lydiate ydy’r chwaraewr cyntaf i ymuno a Chapten Cymru Sam Warburton ar Gytundeb Cenedlethol Deuol rhwng Undeb Rygbi Cymru a’r Rhanbarthau.

Mae’n dychwelyd i Gymru wedi iddo gael ei ryddhau o’i gytundeb gyda Racing Metro ac mi fydd yn chwarae i’r Gweilch.

Bydd Lydiate yn dechrau hyfforddi gyda’r Rhanbarth yr wythnos hon a bydd ar gael ar gyfer cael ei ddewis i’r tim wedi’r penwythnos.

Yn ol termau’r Cytundeb Gwasanaethau Rygbi mae disgwyl i chwaraewyr sy’n dychwelyd i Gymru chwarae i’w Rhanbarthau gwreiddiol ond mae Lydiate wedi dewis ymuno a’r Gweilch yn bennaf oherwydd rhesymau teuluol, ac mae wedi trafod hyn gyda’i gyflogwyr blaenorol, Y Dreigiau.

Lydiate oedd ar frig y rhestr o 12 chwaraewr sydd wedi cael cynnig Cytundebau Cenedlaethol Deuol a disgwylir mwy o chwaraewyr i arwyddo cyn hir wrth i’r negydu ddatblygu.

Prif Hyfforddwr Cymru Warren Gatland fu’n gyfrifol am gwbwlhau’r rhestr ac mae wedi cydweithio’n agos gyda’r Rhanbarthau er mwyn sicrhau’r cytundebau.

Bydd y chwaraewyr sydd wedi arwyddo’r cytundebau newydd yma’n cael eu rheoli o ran eu hymrwymiad i chwarae a bydd gofal arbennig yn cael ei roi i’w ffitrwydd bob tymor.

Yn unol a thermau’r Cytundeb Gwasanaethau Rygbi mae £8.7miliwn bob blwyddyn yn dod o URC i’r rhanbarthau wario ar chwaraewyr gyda £2 filiwn o’r buddsoddiad hwnnw ar gyfer y cytundebau deuol. Mae gweddill yr arian, sef £1.3 miliwn yn dod gan y Rhanbarthau.

Dywedodd Lydiate: “Dwi wrth fy modd gyda’r cytundeb newydd yma a dwi’n edrych ‘malen i wneud fy ngorau i’r Gweilch gyda’r nod o gael fy newis i dim Cymru.

“Mae cael Cytundeb Cenedlaethol Deuol yn rhoi sicrwydd i mi ar gyfer y dyfodol a gallaf nawr ganolbwyntio’n gyfan gwbwl ar fy rygbi.

“Mi wnes i fwynhau fy nghyfnod gyda Racing Metro ond dyma’r union beth roeddwn i ei angen nawr gan fy mod yn awyddus i gyrraedd fy llawn botensial wrth chwarae yma yng Nghymru.”

Dywedodd Prif Weithredwr Grwp URC, Roger Lewis: “Mae hwn yn gyfnod arbennig iawn i rygbi yma yng Nghymru a dwi’n ddiolchgar i bawb sydd wedi cydweithio er mwyn cyrraedd y nod yma.

“Bydd Cytundebau Cenedlaethol Deuol yn ein cynorthwyo i gadw’n chwaraewyr talentog rhyngwladol yma yng Nghymru, fel eu bod ar gael i’r Rhanbarthau a’r garfan genedlaethol.

“ Mae URC wedi bod yn ceisio cyflwyno’r Cytundebau Cenedlaethol Deuol yma ers tua dwy flynedd a hanner felly mae cael chwaraewr talentog fel Dan yn arwyddo yn gam sylweddol ymlaen.

“Bydd pob un o’r chwaraewyr fydd yn arwyddo’r cytundebau yma’n cael y gofal gorau o ran hyfforddiant, iechyd a ffitrwydd tra ar yr un pryd yn datblygu eu gyrfaoedd er mwyn cyflawni eu llawn botensial i’r Rhanbarthau ac i Gymru.

“Prif bwrpas y cytundebau yw sicrhau nad ydym yn colli’n chwaraewyr gorau i dimau y tu allan i Gymru tra ar yr un pryd creu cynsail o sicrwydd fydd yn galluogi’r chwaraewyr i barhau a’u gyrfaoedd ar y lefel uchaf posib.”

Ychwanegodd Prif Hyfforddwr Cymru Warren Gatland: “Mae hwn yn gam pwysig i rygbi yng Nghymru ble gallwn ofalu am ein chwaraewyr a’u datblygu o dan lygad barcud y tim hyfforddi.

“Hoffwn ddiolch yn bersonol i staff pob un o’r pedwar Rhanbarth am eu cydweithrediad er mwyn galluogi’r Cytundebau yma i gael eu sefydlu, a hynny er mwyn datblygu’r strwythur newydd yma rydym wedi ei greu.”

Dywedodd Cadeirydd URC, Gareth Davies: “Dwi wrth fy modd bod Dan Lydiate wedi dewis dychwelyd i Brydain er mwyn parhau a’i ymrwymiad i’r Gweilch ac i Gymru.

“Bydd ei benderfyniad yn anfon neges bwysig i chwaraewyr eraill bod aros yng Nghymru dan ymbarel y Cytundebau Cenedlaethol Deuol yn cynnig cyfleon anhygoel.”

Mae’r Gweilch wrth eu boddau hefyd i gael Dan yn aelod o’u carfan gan bwysleisio pwysigrwydd hyn i’r cefnogwyr selog.”

Mae Dan Lydiate wedi cael 41 cap dros Gymru gan gynnwys ei gyfraniad at fuddugoliaeth Camp Lawn Cymru yn 2012.

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, Gemau rhyngwladol yr hydref, Guinness Pro12, Cwpan Heineken, Uwch Gynghrair Principality a Rygbi’r Colegau a’r Ysgolion

Sylwebaeth Saesneg ar gael ar gyfer nifer o'r gemau ar Sky a Freeview drwy'r gwasanaeth botwm coch.

Twitter

Rygbi Pawb @RygbiPawb
The last Rygbi Pawb of 2014 will be on tomorrow night at 5.45 on S4C - full of action, highlights, features and more. Tune in #rugby
Rygbi Pawb @RygbiPawb
Bydd Rygbi Pawb ola 2014 ar am 5.45 nos yfory ar S4C llawn cyffro, uchafbwyntiau, eitemau a mwy. #rygbi
Rygbi Pawb @RygbiPawb
Nos yfory (nos Iau) am 5.45 ar S4C “@Kyle_Killeen1: @RygbiPawb Os modd gwybod pryd mae highlights gem Bryn Tawe vs Dyffryn ar S4C ? Diolch”