1920JonathanDaviesSouthAfricaBus_rdax_527x330_80

Ergyd greulon meddai Davies

Dywedodd canolwr Cymru Jonathan Davies bod colli i Dde Affrica ddydd Sadwrn d’wethaf wedi bod yn ergyd greulon ar ddiwedd eu taith.

Daeth gwyr Warren Gatland o fewn trwch blewyn i greu hanes yn erbyn y Springboks ar eu tomen eu hunain gyda sgor 17-0 ac yna 30-17 gyda dim ond naw munud yn weddill yn Nelspruit.  Ond bachwyd y fuddugoliaeth oddi wrth y Cymry gyda chais hwyr gan Willie le Roux a chais gosb hwyrach fyth a greodd siom enfawr i Davies a’r tim er gwaethaf eu hymdrech arwrol a’u gwelliant amlwg wedi’r prawf cyntaf yn Durban.

“Mae’n siom enfawr i’r tim” yn ol Davies. “Er i ni fod ar y blaen o 13 pwynt gyda 10 munud i fynd – fe lithrodd y fuddugoliaeth o’n dwylo ac mae hynny’n anodd i’w dderbyn.”

”Yn y pendraw rhaid canmol De Affrica am eu dycnwch yn dod nol mewn i’r gem. Fe wnaethon ni gamgymeriadau a gostiodd yn ddrud i ni.

“Ni ddaeth yn ail. Do fe wellon ni wedi perfformiad siomedig iawn yr wythnos gynt, ac fe chwaraeon ni gem roedden ni’n haeddu ei hennil, ond nid dyna oedd y canlyniad, a chanlyniad sy’n bwysig yn y gem hon.”

Y cefnwr dewr, Liam Williams fu’n gorfod ysgwyddo’r cyfrifoldeb am y sgor olaf – yn llythrennol bron – wrth i’w dacl ar Cornal Hendricks gael ei dyfarnu’n anghyfreithlon oherwydd iddo ddefnyddio’i ysgwydd yn hytrach na’i freichiau.

Dywedodd Gatland i Williams ymddiheuro wrth ei gyd chwaraewyr yn syth wedi’r gem yn Stadiwm Mbombela ond mae Davies yn mynnu bod cyfrifoldeb ar y tim cyfan am y canlyniad ac na ddylai Williams ddioddef oherwydd y profiad anffodus.

“Does dim bai ar un person gan mai perfformio fel tim sy’n bwysig, ac yn yr achos yma wnaetho ni ddim perfformio am yr 80 munud” meddai Davies eto. “Jest cyn ildio’r cais gosb fe wnaethon ni gamgymeriadau ac fe fanteisiodd y Springboks yn llwyr ar rheiny”.

“Bydd Liam yn iawn. Mae wedi cael tymor arbennig ac yn chwaraewr allweddol i’r tim. Mae’n rhoi llawer o bwysau ar ei berfformiad ac yn naturiol siomedig, ond does neb yn rhoi’r bai arno. Ar ddiwedd y dydd, ‘doedd y garfan o 23 ddim yn ddigon da i ennill”.

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, Gemau rhyngwladol yr hydref, RaboDirect Pro12, Cwpan Heineken, Uwch Gynghrair Principality a Rygbi’r Colegau a’r Ysgolion

Sylwebaeth Saesneg ar gael ar gyfer nifer o'r gemau ar Sky a Freeview drwy'r gwasanaeth botwm coch.

Twitter

Rygbi S4C @RygbiS4C
Exclusive free-to-air highlights of the Second Test between South Africa V Wales in 10 minutes!
Rygbi S4C @RygbiS4C
Uchafbwyntiau egsgliwsif Ail Brawf De Affrica V Cymru mewn 10 munud!
Rygbi S4C @RygbiS4C
Cydymdeimlwn gyda tîm Cymru heno! Ymunwch â ni ymhen hanner awr i wylio’r uchafbwyntiau!