Wales_Aus_heartbreak_rdax_1918x1200_80

Tor-calon Tim 7 bob ochr

Er bod tim Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad yn gwenud yn dda ar y cyfan fe ddychwelodd tim rygbi saith bob ochr Cymru yn ol yn waglaw. Ar ol ennill eu dwy gem agoriadol yn erbyn Papua Gini Newydd a Malasia, fe gollon nhw yng ngem ola’r grwp mewn gornest agos yn erbyn Samoa. Roedd hynny’n golygu mai Awstralia fydde’n eu hwynebu yn rownd yr wyth olaf ac roedd Cymru ar dan yn ystod y chwe munud agoriadol gan sgorio dri chais a rhoi mantais o undeg naw i ddim i’r Cochion. Serch hynny fe darodd Awstralia yn ol cyn yr hanner i dorri’r bwlch i ddeuddeg pwynt.

Yn yr ail hanner fe gafodd y Cymry gyfle euraid i sicrhau eu lle ymhlith y pedwar olaf ond gwastraffwyd y cyfle hwnnw gyda dim ond munud yn weddill. Roedd y Wallabies eisoes wedi sgorio ail gais ac yn yr eiliadau olaf un fe dorrwyd calonnau Cymru wrth iddyn nhw groesi dan y pyst am drydydd cais a throsiad. Y sgor terfynol, Cymru 19 – Awstralia 21. Fe aeth yr Awstraliaid ymlaen i ennill y fedal efydd yn erbyn Samoa gyda Chymru’n colli yn ffeinal y Plat – eto yn yr eiliadau olaf – yn erbyn Lloegr. Enillwyr y fedal aur oedd De Affrica gurodd Seland Newydd yn y ffeinal.

Dywedodd Gareth Willaims yr hyfforddwr ” Mae’r canlyniad hwnnw yn mynd i frifo am sbel. Roedd dwysder y chwarae gan fechgyn Cymru yn wych ac roedd dod o fewn trech blewyn i gyrraedd y pedwar olaf ond i foddi wrth ymyl y lan, yn ergyd. Ennill medal dros Gymru oedd y nod, felly mae dychwelyd adre’n waglaw yn siom enfawr”.

Canlyniadau Cymru -

Yn y grwp -

Cymru 52 Malasia 0

Cymru 29 Papua Gini Newydd

Cymru 12 Samoa 19

Yr 8 ola -

Cymru 19 Awstralia 21

Yn y Plat -

Cymru 28 Cenia 5

Cymru 15 Lloegr 17

Davies_Bradley__rdax_530x330_80

Gobeithion Bradley

Dyw Bradley Davies ddim wedi rhoi’r gorau i’w obeithion o ennill rhagor o gapiau dros Gymru. Ar ol …

1920JonathanDaviesSouthAfricaBus_rdax_527x330_80

Ergyd greulon meddai Davies

Dywedodd canolwr Cymru Jonathan Davies bod colli i Dde Affrica ddydd Sadwrn d’wethaf wedi bod yn …

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, Gemau rhyngwladol yr hydref, RaboDirect Pro12, Cwpan Heineken, Uwch Gynghrair Principality a Rygbi’r Colegau a’r Ysgolion

Sylwebaeth Saesneg ar gael ar gyfer nifer o'r gemau ar Sky a Freeview drwy'r gwasanaeth botwm coch.

Twitter

Rygbi S4C @RygbiS4C
Congratulations to @cardiff_blues and @dragonsrugby they’ll now face six English sides in the eight-team Series final on 8 August!
Rygbi S4C @RygbiS4C
Last game - @dragonsrugby v @cardiff_blues is starting now!
Rygbi S4C @RygbiS4C
A’r gêm olaf - @dragonsrugby v @cardiff_blues yn dechrau nawr!