tyler morg

Ser Dydd Y Farn

Dau ganolwr ifanc ddaeth i’r amlwg yn Stadiwm y Milenwim ar Ddydd y farn oedd Tyler Morgan a Cory Allen.

Mae Cory eisoes wedi dod i sylw dilynwyr y gem yng Nghymru ac mae ei obeithion i fynd ar daith Cymru i Dde Affrica wedi gwella ar ol ei berfformaid i’r Gleision yn erbyn y Scarlets. Fe oedd seren y gem honno wrth i’w dim guro tim Simon Easterby o 17 i 13. Dyw’r chweched safle yng Nghyngrair y Pro12 , bydd yn selio’u lle yn y brif gystadleuaeth Ewropeaidd y tymor nesaf, ddim yn sicr eto er bod ganddyn nhw naw pwynt o fantais dros dim y brifddinas o hyd.

Mae Tyler Morgan ar y llaw arall yn ddeunaw mlwydd oed ac yn gyfarwydd i wylwyr Rygbi Pawb fel un o olwyr dawnus Coleg Gwent a thim dan ddeunaw Cymru. Y tymor hwn mae e wedi cynrychioli tim dan ugain Cymru ond hon oedd ei gem gyntaf yn y Pro 12 i’r Dreigiau. Wrth gamu i gae y Stadiwm i wynebu’r Gweilch fe gafodd e dipyn o sioc bod deng mil ar hugain o wylwyr yno i weld yr achlysur.

Fe frwydrodd y Dreigiau’n ddewr am awr a mwy ond yn y pendraw y Gweilch aeth a hi o ugain pwynt i ddeg – ond roedd y profiad i’r canolwr ifanc yn amhrisiadwy. Y tebygrwydd nawr yw y bydd gwyr Gwent yn cwblhau’r tymor yn is na’r rhanbarthau eraill o Gymru ond wrth edrych at y tymor nesaf mae ‘na arwyddion yn ol yr hyfforddwr Lyn Jones bod eu chwaraewyr dawnus,ifanc yn barod i greu argraff.

Rygbi

Canlyniadau rygbi y penwythnos

RABO PRO 12 Gleision 17 – 13 Scarlets Dreigiau 10 – 20 Gweilch Zebre 26 – 13 Caeredin Connacht 23 …

Rygbi

Cytundeb Ewropeaidd Newydd

Mae BT a Sky wedi dod i gutundeb dros drefniadau Cwpan Rygbi Ewrop a Thlws Rygbi Ewrop. Bydd y …

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, Gemau rhyngwladol yr hydref, RaboDirect Pro12, Cwpan Heineken, Uwch Gynghrair Principality a Rygbi’r Colegau a’r Ysgolion

Sylwebaeth Saesneg ar gael ar gyfer nifer o'r gemau ar Sky a Freeview drwy'r gwasanaeth botwm coch.

Twitter

Rygbi S4C @RygbiS4C
Huge congratulations to the Ospreys If you missed the match – watch it here on demand on Clic: s4c.co.uk/clic/e_level2.…
Rygbi S4C @RygbiS4C
Llongyfarchiadau i'r Gweilch Os golloch chi’r gêm – gwyliwch yma ar Clic: s4c.co.uk/clic/c_level2.…
Y Clwb Rygbi @yclwbrygbi
Sgor terfynol: Dreigiau 10-20 Gweilch. Ail hanner yn well na'r cyntaf! Beth oedd eich barn chi am y gem?