CDF_280814_Wales_Rugby10

Cytundeb chwe blynedd yn cael ei arwyddo gan y WRU a RRW

Mae Cytundeb Gwasanaethau Rygbi gwerth £60 miliwn sy’n creu perthynas cytundebol newydd a phositif rhwng Undeb Rygbi Cymru a’i pedwar Rhanbarth ar gyfer y chwe blynedd nesa’ wedi’i gadarnhâu.

Mae’n nodi cyfnod newydd yn hanes y gêm broffesiynol yng Nghymru gyda Chytundebau Deuol Cenedlaethol ar gael i’r prif chwaraewyr am y tro cyntaf erioed.

Dewisir y chwaraewyr fydd yn cael cynnig y Cytundeb Deuol Cenedlaethol gan y Prif Hyfforddwr cenedlaethol ac mi fyddan nhw yn eu tro’n cael eu cyflogi gan Undeb Rygbi Cymru.

Cyfyngir y nifer o chwaraewyr tramor fydd yn y carfannau Rhanbarthol i uchafswm o chwech gyda chaniatâd i bob rhanbarth gael dau chwaraewr sy’n bwriadu aros yn y wlad, fydd yn gallu cael eu hystyried ar gyfer y tim Cenedlaethol ar ôl byw yma am dair blynedd.

Un o’r elfennau ychwanegol i’r cytundeb newydd fydd croesawu tim Cymru A yn ei ôl gyda’r posibilrwydd o gêm flynyddol ar y penwythnos cyn Pencampwriaeth y Chwe Gwlad.

Mae pwysigrwydd y gêm saith bob ochor a chefnogaeth y Rhanbarthau i’r gêm hefyd yn cael ei gydnabod, gyda thelerau’r RSA yn gwarantu bydd hyd at dri chwaraewyr o bob Rhanbarth ar gael i chwarae i’r tim cenedlaethol.

Dywedodd Prif Weithredwr Grwp Undeb Rygbi Cymru, Roger Lewis, “Mae’r cytundeb newydd yma’n creu perthynas positif o fewn rygbi yng Nghymru, ac mae’n seiledig ar flaenoriaethau rygbi i Gymru.

“Mae’r Cytundebau Deuol Cenedlaethol yn cynrychioli cam heriol ymlaen gyda’r bwriad o gadw talent Cymreig yng Nghymru.”

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, Gemau rhyngwladol yr hydref, RaboDirect Pro12, Cwpan Heineken, Uwch Gynghrair Principality a Rygbi’r Colegau a’r Ysgolion

Sylwebaeth Saesneg ar gael ar gyfer nifer o'r gemau ar Sky a Freeview drwy'r gwasanaeth botwm coch.

Twitter

Rygbi Pawb @RygbiPawb
Tonight at 10pm on @S4C - @WelshRugbyUnion U18's last match out in South Africa against France and it's worth a watch! #rugby
Rygbi Pawb @RygbiPawb
Heno am 10.00 ar @S4C - cymal ola taith Cymru dan 18 i Dde Affrica. Cymru yn erbyn Ffrainc ac mae'n werth ei gweld! #rygbi @RygbiS4C
Rygbi S4C @RygbiS4C
.@RygbiPawb yn Ne Affrica – Cymru v De Affrica Yn dechrau mewn rhai munudau / starting in a few minutes! pic.twitter.com/ITLf09R0Mo