CDF_280814_Wales_Rugby01

URC yn cyhoeddi ei bolisi iaith Gymraeg

Mae Undeb Rygbi Cymru (URC) wedi mabwysiadu Polisi Iaith Gymraeg swyddogol a fydd yn helpu i sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei defnyddio ym maes rygbi – ar y cae ac oddi arno.

Bydd y polisi’n sicrhau bod yr iaith yn cael ei hystyried ar draws pob agwedd ar fusnes a rygbi a lle bynnag y caiff y gamp ei chwarae gan dimau URC.

I gyd-daro â’r ffaith ei fod yn mabwysiadu’r polisi, mae URC wedi cyhoeddi gwefan ddwyieithog newydd a fydd yn cael ei diweddaru’n rheolaidd â newyddion am rygbi yng Nghymru.

Gellir gweld ochr Gymraeg y wefan drwy glicio ar y botwm opsiwn Cymraeg (CYM) ar hafan y wefan bresennol.
Mae’r polisi newydd wedi’i gyhoeddi hefyd ar wefan URC, ac mae copïau caled o’r ddogfen yn cael eu hanfon at bob aelod o staff a phob rhanddeiliad.

Mae Bwrdd URC wedi cymeradwyo’r polisi, a chafodd ei lunio ar ôl ymgynghori â Chomisiynydd y Gymraeg a roddodd arweiniad ynghylch ei gynnwys.

Mae’r polisi’n cynnwys protocolau ar gyfer defnyddio’r Gymraeg ym mhob agwedd ar gylch gwaith y corff llywodraethu, sy’n cynnwys Stadiwm y Mileniwm.

Mae’r polisi’n ymdrin â meysydd megis y wefan, cyhoeddiadau, cyfryngau cymdeithasol, protocolau ar gyfer ateb y ffôn a siarad yn gyhoeddus.

Bydd staff URC yn monitro’r modd y bydd y polisi’n datblygu a’r modd y caiff ei ddefnyddio, a bydd y polisi’n esblygu er mwyn adlewyrchu twf rygbi yn y dyfodol. Bydd URC hefyd yn parhau i drafod â swyddfa Comisiynydd y Gymraeg er mwyn cael cyngor ynghylch gweithredu’r polisi.

Meddai Prif Weithredwr Grwp URC, Roger Lewis, “Rydw i wrth fy modd bod Undeb Rygbi Cymru wedi cyhoeddi polisi swyddogol sy’n adlewyrchu ein dyletswydd gofal tuag at y defnydd a wneir o’r Gymraeg ar draws camp genedlaethol Cymru.

“Rydym yn cynrychioli camp genedlaethol Cymru, ac mae’n iawn ac yn deg ein bod yn hyrwyddo ac yn hwyluso’r defnydd a wneir o’r Gymraeg yn URC a thrwy’r bobl rydym yn ymwneud â nhw.

“Rydym eisoes yn gwneud llawer iawn o waith drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae’r ddogfen bolisi hon yn adlewyrchiad cywir o’n hymrwymiad i’r iaith.”

Meddai Cadeirydd URC, David Pickering, “Mae’r Gymraeg yn iaith fyw ac mae URC yn falch o gydnabod pwysigrwydd yr iaith drwy fabwysiadu’r polisi newydd hwn.

“Rwy’n gobeithio y bydd y cam hwn yn dangos y ffordd i sefydliadau eraill sydd am ddilyn ein hesiampl a chyhoeddi eu cefnogaeth i’r Gymraeg yn y modd hwn.

“Rydym yn gwybod mor galed y mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i hybu’r defnydd a wneir o’r Gymraeg, ac rydym wrth ein bodd ein bod yn gallu sicrhau bod ein polisïau ni’n cyd-fynd â’r strategaeth honno.

“Wrth gwrs, bydd llawer o bobl yn dal i ymwneud â ni drwy gyfrwng y Saesneg, ond mae’n rhaid i ni adlewyrchu anghenion siaradwyr Cymraeg sydd am ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob agwedd ar eu bywyd pob dydd.

“Rydym hefyd yn hynod o ddiolchgar i S4C am yr help yr ydym yn ei gael gan y sianel wrth i ni geisio gwireddu ein dyheadau o safbwynt cynnwys y wefan.”

Mae URC ac S4C wedi ffurfio partneriaeth sy’n golygu bod yr Undeb yn caniatáu i’r darlledwr gael deunydd fideo Cymraeg sydd yna’n gallu cael ei ddefnyddio gan y ddau sefydliad. Mae hynny’n galluogi URC i sicrhau llif o ddeunydd Cymraeg ar draws ei gynnyrch ar y we.

Mae URC eisoes yn gwneud defnydd helaeth o’r Gymraeg trwy, er enghraifft, ei gyhoeddiadau, ei gyrsiau hyfforddi, ei gyrsiau i swyddogion gemau, ei gyrsiau hyfforddi sgiliau, ei ymwneud â’r cyfryngau a’i arwyddion.

Mae URC yn cynnig cyfleusterau ar gyfer cynnal cyfweliadau â’r cyfryngau drwy gyfrwng y Gymraeg ledled y byd, lle bynnag y mae timau Cymru yn chwarae.

Rygbi

Y Tablau

Guinness Pro12 Ch E Cyf Coll pb Pt 1 Gweilch 3 3 0 0 2 14 2 Glasgow …

CDF_210914_CF_Ospreys_v_Edinburgh_46

Canlyniadau’r penwythnos Medi 19-21

Guinness Pro12 Connacht 10 – 9 Leinster Gleision 9 – 26 Ulster Munster 31 – 5 Zebre Scarlets 43 – …

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, Gemau rhyngwladol yr hydref, Guinness Pro12, Cwpan Heineken, Uwch Gynghrair Principality a Rygbi’r Colegau a’r Ysgolion

Sylwebaeth Saesneg ar gael ar gyfer nifer o'r gemau ar Sky a Freeview drwy'r gwasanaeth botwm coch.

Twitter

BBC Wales @BBCWales
Tonight #ClwbRygbi brings you full coverage of the Dragons v Glasgow from this past Saturday @S4C 10pm
Welsh Rugby Union @WelshRugbyUnion
WRU unveils Welsh language policy tinyurl.com/p26o9g8
BBC Wales Sport @BBCWalesSport
Ospreys score nine tries to thrash Edinburgh and move to the top of @PRO12rugby bbc.in/1p3Ayne pic.twitter.com/9TewNyHr4i