Gwyn Jones

Dydd y Farn – ar y cae ac oddi arno

Dylai’r pedwar rhanbarth fod mewn hwyliau da wrth iddynt gamu i gae Stadiwm y Mileniwm ddydd Sul y Pasg ar gyfer gemau Dydd y Farn.

Rygbi

Llandrillo v CNPT

Uchafbwyntiau o’r Cynghrair dan 18 – Coleg Llandrillo en erbyn Coleg Castell Nedd Port Talbot.

Rygbi

Trelew v Bro Morgannwg

Taith rygbi Ysgolion Trelew yn ymweld ac Ysgol Gyfun Bro Morgannwg.

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, Gemau rhyngwladol yr hydref, RaboDirect Pro12, Cwpan Heineken, Uwch Gynghrair Principality a Rygbi’r Colegau a’r Ysgolion

Sylwebaeth Saesneg ar gael ar gyfer nifer o'r gemau ar Sky a Freeview drwy'r gwasanaeth botwm coch.

Twitter

Rygbi S4C @RygbiS4C
Huge congratulations to the Ospreys If you missed the match – watch it here on demand on Clic: s4c.co.uk/clic/e_level2.…
Rygbi S4C @RygbiS4C
Llongyfarchiadau i'r Gweilch Os golloch chi’r gêm – gwyliwch yma ar Clic: s4c.co.uk/clic/c_level2.…
Y Clwb Rygbi @yclwbrygbi
Sgor terfynol: Dreigiau 10-20 Gweilch. Ail hanner yn well na'r cyntaf! Beth oedd eich barn chi am y gem?