AERON EDWARDS 2

Pwy ’di pwy? Aeron Edwards

Wythnos wedi i ymgyrch ddiweddaraf Y Seintiau Newydd yn Ewrop ddod i ben, mae gohebydd Sgorio Nicky John wedi bod yn sgwrsio gydag Aeron Edwards

UEFA Super Cup 2014

Cymru, Ewrop a phêl-droed yr haf

Bydd enillwyr Cynghrair y Pencampwyr a Chynghrair Europa yn cystadlu am Super Cup UEFA yn Stadiwm …

Estadio do Maracanã

Ffarwelio â Brasil!

Wow! Wel, doedd neb wedi disgwyl saith gôl … ia, SAITH!

Dylan Ebenezer

Profi’r gwybodusion!

Dylan, Malcolm ta Morgan sydd ar frig tabl proffwydo Sgorio?