Terry McCormick Ident

Pwy ’di pwy? Terry McCormick

Mae gohebydd Sgorio, Nicky John wedi bod yn holi rhai o chwaraewyr a rheolwyr y gynghrair er mwyn cael golwg ar rai o gymeriadau Uwch Gynghrair Cymru.

nicky-port-talbot-6

Nicky John yng nghanol yr hwyl

Nicky John fu ym Mhort Talbot ar gyfer diwrnod o bêl-droed i ferched y gymuned.

dylan-jones-hillsborough-6

Cofio trychineb Hillsborough

Mae 15 Ebrill 1989 yn ddyddiad sydd wedi serio ar gof pob cefnogwr pêl-droed.

Dylan Ebenezer

Profi’r gwybodusion!

Dylan, Malcolm ta Morgan sydd ar frig tabl proffwydo Sgorio?

Heddiw mewn hanes

24 Ebrill

Ar y diwrnod hwn yn 1968, teithiodd Caerdydd i Hamburg er mwyn chwarae yn rownd gynderfynol Cwpan Enillwyr Cwpanau Ewrop.