Cystadlaethau

Gwybodaeth am ganlyniadau'r cystadleuaeth diweddaraf o'r maes...

Neu dewisiwch gategori:

Dydd Llun

Dydd Llun
Unawd Bl 2 ac iau (165) 11:15
Position: 1
Lili Jones Ysgol Gynradd Plas Coch / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 2
Morgan Miles Jones Ysgol Gymraeg Y Ffin / Rh. Gwent
Position: 3
Ffion Mai Davies Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) (295) 11:20
Position: 1
Priyaan Shanmughanathan Ysgol Gynradd Parcyrhun / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 2
Annelise Burghardt Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Position: 3
Jack Holl Ysgol Gynradd Parc y Llan / Rh. Fflint a Wrecsam
Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau (237) 11:25
Position: 1
Jano Evans Ysgol Gynradd Talgarreg / Rh. Ceredigion
Position: 2
Aled Lloyd Ysgol Gynradd Maenclochog / Rh. Penfro
Position: 3
Erin Fflur Edwards Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau (209) 11:40
Position: 1
Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. De Powys
Position: 3
Ysgol Gymraeg Bryn y Mor / Rh. Gorllewin Morgannwg
Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg.hyd 50) (171) 11:55
Position: 1
Ysgol Gynradd Bro Aled / Rh. Conwy
Position: 2
Ysgol Gynradd Talgarreg / Rh. Ceredigion
Position: 3
Ysgol Gynradd Llanbedrgoch / Rh. Môn
Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (283) 12:10
Position: 1
Gruffydd Rimmington Leigh Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 2
Leisa Thomas Ysgol Gynradd Llandysul / Rh. Ceredigion
Position: 3
Aled Lloyd Ysgol Gynradd Maenclochog / Rh. Penfro
Unawd Piano Bl 6 ac iau (205) 12:15
Position: 1
Charlotte Kwok Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 2
Imogen Edwards Ysgol Gymraeg Bryn y Mor / Rh. Gorllewin Morgannwg
Position: 3
Eirlys Lovell Jones Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ymgom Bl 6 ac iau (D) (369) 12:30
Position: 1
Ysgol Gynradd Llanfair D.C. / Rh. Dinbych
Position: 2
Ysgol Gynradd Pencae / Rh. Conwy
Position: 3
Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Dawns Werin Bl 4 ac iau (260) 12:50
Position: 1
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 2
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Position: 3
Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) (296) 13:10
Position: 1
Iona Melrose Ysgol Iau Llangennech / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 2
Robyn Weldon Ysgol Gynradd Llanpumsaint / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 3
Siwan Alys Jackson Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Unawd Telyn Bl 6 ac iau (207) 13:20
Position: 1
Marteg Dafydd Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Position: 2
Glesni Rhys Jones Ysgol Gynradd Bodedern / Rh. Môn
Position: 3
Kirsty Lewis Ysgol Gymraeg Lon Las / Rh. Gorllewin Morgannwg
Cân Actol Bl 6 ac iau (D) (370) 13:35
Position: 1
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Position: 2
Ysgol Gynradd Maesyrhandir / Rh. Maldwyn
Position: 3
Ysgol Gynradd Spittal / Rh. Penfro
Ensemble Lleisiol (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau (176) 14:00
Position: 1
Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 2
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Position: 3
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Cystadleuaeth - Y Fedal Cyfansoddi dan 25 oed (236) 14:30
Position: 1
Lois Eifion Jones Aelod Unigol C. Arfon / Rh. Eryri
Position: 2
Lois Eifion Jones Aelod Unigol C. Arfon / Rh. Eryri
Position: 3
Fleur Snow Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 (238) 15:05
Position: 1
Nansi Rhys Adams Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Osian Trefor Hughes Ysgol Gynradd Gwaun Gynfi / Rh. Eryri
Position: 3
Lliwen Sion Evans Ysgol Gynradd Bro Aled / Rh. Conwy
Parti Recorder Bl 6 ac iau (208) 15:15
Position: 1
Ysgol Gynradd Maesllyn / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 2
Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin / Rh. Gorllewin Morgannwg
Position: 3
Ysgol Gynradd Spittal / Rh. Penfro
Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (284) 15:35
Position: 1
Manw Lili Robin Ysgol Gynradd Y Felinheli / Rh. Eryri
Position: 2
Owain Sion Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Môn
Position: 3
Cesia Rhys Lewis Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Dawns Greadigol Bl 6 ac iau (273) 15:40
Position: 1
Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 2
Ysgol Cynwyd Sant / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 3
Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Unawd Bl 3 a 4 (166) 16:00
Position: 1
Alys Thomas Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 2
Nel Meirion Hay Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 3
Cerys Tomasson James Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Grwp Bl 6 ac iau (228) 16:00
Position: 1
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Position: 2
Ysgol Dafydd Llwyd / Rh. Maldwyn
Position: 3
Ysgol Gymraeg Coed y Gof / Rh. Caerdydd a'r Fro
Dawns Stepio Bl 6 ac iau (263) 16:10
Position: 1
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 2
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 3
Clocswyr Bro Trelech / Rh. Gorllewin Myrddin
Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau (240) 16:25
Position: 1
Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 2
Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Position: 3
Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau (203) 16:40
Position: 1
Ismay Evans Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Eluned King Ysgol Gymraeg Bryn y Môr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Position: 3
Beca Nia Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg.hyd 150) (173) 16:55
Position: 1
Ysgol Gynradd Bodedern / Rh. Môn
Position: 2
Ysgol Gynradd Llanddarog / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 3
Ysgol Gynradd Brynsaron / Rh. Ceredigion
Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) (352) 18:30
Position: 1
Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Ysgol Gynradd Llandysul / Rh. Ceredigion
Position: 3
Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro

Dydd Mawrth

Dydd Mawrth
Cerddorfa/Band Bl.6 ac iau (210) 08:30
Position: 1
Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Position: 2
Ysgol Gymraeg Pontardawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Position: 3
Ysgol Gymraeg Castell Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (285) 11:00
Position: 1
Elan Cain Davies Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn / Rh. Meirionnydd
Position: 2
Ela Siôn Pari Adran Aberdaron/Rhiw / Rh. Eryri
Position: 3
Lowri Wyn Davies Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Unawd Pres Bl 6 ac iau (206) 11:10
Position: 1
Eddie Mead Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 2
Deio Llyr Davies Hughes Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Position: 3
Maya Jones Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Unawd Bl 5 a 6 (167) 11:20
Position: 1
Sophie Jones Ysgol Gynradd Pontsenni / Rh. De Powys
Position: 2
Nel Rhys Lewis Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Elizabeth Mwale Ysgol Gynradd Gwernant / Rh. Dinbych
Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau (204) 11:30
Position: 1
Eddie Mead Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 2
Serenni Morgan Ysgol Gymraeg Y Ffin / Rh. Gwent
Position: 3
Eirlys Lovell Jones Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau (350) 11:40
Position: 1
Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Position: 2
Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Position: 3
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau (211) 12:15
Position: 1
Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Position: 2
Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 3
Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) (298) 12:40
Position: 1
Ysgol Gynradd Croesgoch / Rh. Penfro
Position: 2
Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Ysgol Gynradd Nant y Coed / Rh. Conwy
Deuawd Bl 6 ac iau (168) 12:45
Position: 1
Huw a Nel Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Ela a Hanna Adran Ffynnonddrain / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 3
Marged a Carys Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D) (241) 12:55
Position: 1
Ysgol Gynradd Caer Drewyn / Rh. Dinbych
Position: 2
Ysgol Gynradd Glanwydden / Rh. Conwy
Position: 3
Ysgol Gynradd Madras / Rh. Fflint a Wrecsam
Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (286) 13:05
Position: 1
Ysgol Gynradd Llandysul / Rh. Ceredigion
Position: 2
Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn / Rh. Meirionnydd
Position: 3
Ysgol Dafydd Llwyd / Rh. Maldwyn
Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100/Adran dros 50) (262) 13:15
Position: 1
Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Position: 2
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 3
Ysgol Gynradd Bro Siôn Cwilt / Rh. Ceredigion
Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) (172) 13:30
Position: 1
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Position: 2
Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau (278) 13:45
Position: 1
Adran Coedpoeth / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 2
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 3
Adran Amlwch / Rh. Môn
Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) (297) 14:05
Position: 1
Ruby Birchall Ysgol Gynradd Fictoria / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 2
India Wilkinson Ysgol Gynradd Meifod / Rh. Maldwyn
Position: 3
Molly Davies Ysgol Gynradd Croesgoch / Rh. Penfro
Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr Bl 10 a dan 19 oed (343) 14:30
Position: 1
Megan Jones Ysgol Uwchradd Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Jenni Ferris Ysgol Uwchradd Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Hannah Beare Ysgol Uwchradd Fitzalan / Rh. Caerdydd a'r Fro
Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau (175) 15:00
Position: 1
Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Position: 3
Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 (239) 15:20
Position: 1
Michael Pritchard Ysgol Gynradd Croes Atti / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 2
Siôn Dafydd Edwards Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Position: 3
Deio Llyr Davies Hughes Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Ymgom Bl 6 ac iau (349) 15:30
Position: 1
Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Ysgol Gynradd Bryn Tabor / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 3
Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (242) 15:50
Position: 1
Ysgol Y Graig / Rh. Môn
Position: 2
Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Position: 3
Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau (277) 16:10
Position: 1
Ella Quinton Ysgol Y Lawnt / Rh. Gwent
Position: 2
William Griffiths Ysgol Gynradd Santes Fair / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 3
Ffion Bulkeley Ysgol Gynradd Amlwch / Rh. Môn
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau (198) 16:20
Position: 1
Huw Jones Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Cerys Ann Edwards Ysgol Gynradd Llanfair D.C. / Rh. Dinbych
Position: 3
Owain John Jones Ysgol Gynradd Bro Aled / Rh. Conwy
Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau (274) 16:25
Position: 1
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Position: 2
Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon / Rh. Maldwyn
Position: 3
Ysgol Gymraeg Bro Eirwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) (174) 16:50
Position: 1
Ysgol Iau Llangennech / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 2
Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 3
Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro

Dydd Mercher

Dydd Mercher
Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) (351) 08:45
Position: 1
Adran Deudraeth / Rh. Meirionnydd
Position: 2
Ysgol Gynradd Cwrtnewydd / Rh. Ceredigion
Position: 3
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Unawd Telyn Bl 7-9 (217) 11:00
Position: 1
Nest Jenkins Ysgol Uwchradd Tregaron / Rh. Ceredigion
Position: 2
Jasmine Lewis Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Position: 3
Math Roberts Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Dawns Greadigol Bl 7-9 (275) 11:25
Position: 1
Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Position: 2
Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Môn
Position: 3
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Llefaru Unigol Bl 7-9 (D) (299) 11:45
Position: 1
Georgia Hall Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 2
Robert Jenkins Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Position: 3
Lloyd Davies Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau (243) 11:50
Position: 1
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Position: 2
Adran Tref Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Position: 3
Adran Brithdir / Rh. Meirionnydd
Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau (287) 12:05
Position: 1
Adran Botwnnog / Rh. Eryri
Position: 2
Adran Maenclochog / Rh. Penfro
Position: 3
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Unawd Pres Bl 7-9 (216) 12:15
Position: 1
Erin Hassan Ysgol Gyfun Penglais / Rh. Ceredigion
Position: 2
Owain Llestyn Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Position: 3
Charlotte Lewis Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysgolion hyd 100/Adran hyd 50) (261) 12:35
Position: 1
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 2
Ysgol Gynradd Dyffryn Banw / Rh. Maldwyn
Position: 3
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Grwp Cerddoriaeth Greadigol Angh. Arbennig D&C (212) 12:50
Position: 1
Ysgol Gynradd Fenton / Rh. Penfro
Position: 2
Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Position: 3
Ysgol Gynradd Parcyrhun / Rh. Dwyrain Myrddin
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9 (199) 13:25
Position: 1
Rhys Meilyr Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Môn
Position: 2
Cai Fôn Davies Uwch Adran Bangor / Rh. Eryri
Position: 3
Ffion Ann Phillips Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau (184) 13:35
Position: 1
Adran Tref Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Position: 2
Adran Heol y March / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Grwp Llefaru Bl 7-9 (D) (300) 13:50
Position: 1
Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Position: 2
Ysgol Uwchradd Aberconwy / Rh. Conwy
Position: 3
Ysgol Bro Pedr - Adran Hŷn / Rh. Ceredigion
Unawd Chwythbrennau Bl 7-9 (213) 13:55
Position: 1
Talfan Jenkins Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Position: 2
Ioan Price Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 3
Jordan Lewis Ysgol Gyfun Cwmtawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Cyflwyniad dramatig Bl 7-9 (D) (371) 14:00
Position: 1
Ysgol Uwchradd Bro Gwaun / Rh. Penfro
Y Fedal Ddrama bl 10 a than 25 oed (368) 14:30
Position: 1
Rhys-Penry Williams Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Position: 2
Gwenno Elin Griffiths Aelwyd Gwrtheyrn / Rh. Eryri
Position: 3
Ioan Gwilym Aelod Unigol Cylch Eifionydd / Rh. Eryri
Parti (Adran) Bl 6 ac iau (169) 15:00
Position: 1
Adran Y Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 2
Adran Heol y March / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau (245) 15:05
Position: 1
Siriol a Gwen Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Position: 2
Anest Non Eirug a Beca Fflur Williams Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Position: 3
Siwan a Beca Uwch Adran Botwnnog / Rh. Eryri
Côr (Adran) Bl 6 ac iau (170) 15:20
Position: 1
Adran Y Neuadd Fach / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 2
Adran Tref Y Gelli / Rh. Eryri
Position: 3
Adran Tref Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau (289) 15:35
Position: 1
Uwch Adran Botwnnog / Rh. Eryri
Position: 2
Aelwyd Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
Position: 3
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7-9 (279) 15:50
Position: 1
Tom Felix-Richards Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Mirain Rhys Clwb Dawnsio Cari Sioux / Rh. Meirionnydd
Position: 3
Charlotte Saunders Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Ymgom Bl 7-9 (353) 16:00
Position: 1
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Position: 2
Ysgol Uwchradd Santes Ffraid / Rh. Dinbych
Position: 3
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 9 ac iau (251) 16:20
Position: 1
Adran / Uwch Adran Chwilog / Rh. Eryri
Position: 2
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Position: 3
Uwch Adran Caernarfon / Rh. Eryri
Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7-9 (280) 16:35
Position: 1
Ysgol Gyfun Penglais / Rh. Ceredigion
Position: 2
Adran Amlwch / Rh. Môn
Position: 3
Adran Coedpoeth / Rh. Fflint a Wrecsam
Côr (Adran) Bl 9 ac iau (185) 16:50
Position: 1
Adran Heol y March / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Position: 3
Aelwyd Twrw Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg

Dydd Iau

Dydd Iau
Unawd Llinynnol Bl 7-9 (214) 11:00
Position: 1
Charlie Lovell-Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Nia Williams Ysgol Uwchradd Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Position: 3
Ifan Llywelyn Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Grwp Llefaru Bl 7-9 (290) 11:20
Position: 1
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 2
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Position: 3
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Unawd Cerdd Dant Bl 7-9 (244) 11:30
Position: 1
Rhys Meilyr Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Môn
Position: 2
Celyn Llwyd Cartwright Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Position: 3
Beca Fflur Williams Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau (267) 11:40
Position: 1
Hannah Doel Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 2
Lleucu Parri Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Lois Glain Postle Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Môn
Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D) (302) 11:55
Position: 1
Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 2
Ysgol Uwchradd Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Ysgol Gyfun Dyffryn Taf / Rh. Gorllewin Myrddin
Parti Bechgyn Bl 7-9 (187) 12:00
Position: 1
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 3
Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Unawd Piano Bl 7-9 (215) 12:20
Position: 1
Charlie Lovell-Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Gwenno Morgan Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Position: 3
Heledd Gwynant Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau (268) 12:40
Position: 1
Daniel Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Osian Gruffydd Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 3
Aled John Adran Llanarthne / Rh. Gorllewin Myrddin
Ensemble Bl 7-9 (218) 12:55
Position: 1
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Ysgol Gyfun Cwmtawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Position: 3
Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Unawd Merched Bl 7-9 (177) 13:20
Position: 1
Tesni Jones Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Position: 2
Esyllt Thomas Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Position: 3
Llinos Jones Ysgol Gyfun Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed (222) 13:30
Position: 1
Pippa Scourse Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Môn
Position: 2
Grady Hassan Ysgol Gyfun Penglais / Rh. Ceredigion
Position: 3
Manon Gwynant Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Llefaru Unigol Bl 7-9 (288) 14:00
Position: 1
Lois Angharad Williams Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Môn
Position: 2
Elin Bartlett Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 3
Alwen Nia Morris Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Cystadleuaeth y Gadair Bl 10 a dan 25 oed (315) 14:30
Position: 1
Elan Grug Muse Aelod Unigol C. Arfon / Rh. Eryri
Position: 2
Steffan Gwyn Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Position: 3
Manon Wyn Davies Aelod Unigol Cylch Glannau Menai / Rh. Môn
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed (200) 15:00
Position: 1
Rhydian Jenkins Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 2
Ceri Haf Roberts Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Position: 3
Bethan Elin Wyn Owen Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Môn
Dawns Werin Bl 7-9 (264) 15:20
Position: 1
Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 2
Ysgol Gyfun Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Aelwyd Llwynhelyg / Rh. Penfro
Unawd Bechgyn Bl 7-9 (178) 15:40
Position: 1
Tomos Salmon Ysgol Uwchradd Bro Gwaun / Rh. Penfro
Position: 2
Dafydd Jones Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Position: 3
Rhys Meilyr Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Môn
Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 (250) 15:55
Position: 1
Ysgol Uwchradd Glan y Môr / Rh. Eryri
Position: 2
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Position: 3
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Deuawd Bl 7-9 (179) 16:10
Position: 1
Erin ac Elan Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Position: 2
Manon a Llinos Ysgol Gyfun Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Megan a Non Ysgol Gyfun Tre-gib / Rh. Dwyrain Myrddin
Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant) (192) 16:20
Position: 1
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Position: 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Parti Merched Bl 7-9 (186) 16:40
Position: 1
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 2
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 3
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D) (301) 16:55
Position: 1
Mari Lewis Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton / Rh. Penfro
Position: 2
Debbie Jones Ysgol Uwchradd Cyfarthfa / Rh. Cymoedd Morgannwg
Position: 3
Rebecca Daniels Ysgol Uwchradd Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Côr S.A. Bl 7-9 (188) 17:00
Position: 1
Ysgol Gyfun Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 2
Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Position: 3
Ysgol Gyfun Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 (357) 17:20
Position: 1
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Position: 2
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 3
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9 (354) 18:05
Position: 1
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Ysgol Gyfun Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa / Rh. Gorllewin Myrddin
Monolog Bl 10 a dan 19 oed (361) 19:00
Position: 1
Bethan Elin Wyn Owen Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Môn
Position: 2
Lois Llywelyn Williams Ysgol Uwchradd Botwnnog / Rh. Eryri
Position: 3
Sioned Dafydd Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Unawd allan o Sioe Gerdd Bl 10 a dan 19 oed (363) 19:15
Position: 1
Sioned Llewelyn Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Position: 2
Carlie Enoch Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Position: 3
Sam Ebenezer Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed (356) 19:35
Position: 1
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Position: 3
Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa / Rh. Gorllewin Myrddin

Dydd Gwener

Dydd Gwener
Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed (223) 10:00
Position: 1
Manon Rebeca Browning Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Mari Haf Kelly Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Position: 3
Bethan Griffiths Ysgol Uwchradd Castell Alun / Rh. Fflint a Wrecsam
Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed (246) 10:30
Position: 1
Sioned Llewelyn Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Position: 2
Sophie Angharad Rudge Coleg Crist / Rh. De Powys
Position: 3
Alaw Lloyd Pugh Adran Botwnnog / Rh. Eryri
Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed (282) 10:40
Position: 1
Adran Amlwch / Rh. Môn
Position: 2
Adran Bethel / Rh. Eryri
Position: 3
Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (292) 11:00
Position: 1
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Position: 2
Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Position: 3
Ysgol Gyfun Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed (221) 11:10
Position: 1
Emma Morgan Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Position: 2
Bethan Griffiths Ysgol Uwchradd Castell Alun / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 3
James Bartlett Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton / Rh. Penfro
Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed (247) 11:40
Position: 1
Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Position: 2
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Position: 3
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau (224) 11:50
Position: 1
Carwyn Jones a Owain Huw Ysgol Gyfun Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Position: 2
Enlli a Lleucu Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Gwenno a Mared Ysgol Gyfun Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed (180) 12:20
Position: 1
Kate Harwood Aelwyd Clydach / Rh. Gorllewin Morgannwg
Position: 2
Sioned Mair Rees Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 3
Siwan Henderson Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Ymgom Bl 10 a dan 19 oed (355) 12:30
Position: 1
Ysgol Uwchradd Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Position: 2
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Position: 3
Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed (265) 12:50
Position: 1
Ysgol Gyfun Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Position: 2
Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Position: 3
Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (291) 13:05
Position: 1
Gwynfor Dafydd Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 2
Mared Fflur Harries Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Position: 3
Seren Haf Macmillan Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed (219) 13:15
Position: 1
Enlli Parri Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Miranda Lewis Ysgol Gyfun Cwmtawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Position: 3
Dominic Ciccotti Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Deuawd Bl 10 a dan 19 oed (182) 13:45
Position: 1
Chloe a Nia Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Position: 2
Kate Harwood a Cerianne Davies Aelwyd Clydach / Rh. Gorllewin Morgannwg
Position: 3
Gwenlli a Lleucu Fflur Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (252) 13:55
Position: 1
Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Position: 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Cystadleuaeth y Goron Bl 10 a dan 25 oed (338) 14:30
Position: 1
Guto Dafydd Aelod Unigol Cylch Llyn / Rh. Eryri
Position: 2
Marged Elen Wiliam Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Position: 3
Miriam Elin Jones Aelod Unigol C. Caerfyrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10 a dan 19 oed (347) 14:30
Position: 1
Ysgol Gyfun Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 2
Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Position: 3
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed (348) 14:30
Position: 1
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 2
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Position: 3
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed (181) 15:10
Position: 1
Robert Lewis Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Position: 2
Steffan Lloyd Owen Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Môn
Position: 3
Sion Eilir Roberts Aelwyd Rhuthun / Rh. Dinbych
Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed (220) 15:20
Position: 1
Carwyn Jones Ysgol Gyfan Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Position: 2
Cathryn-Ann Rees Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 3
Mabon Jones Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau (190) 15:50
Position: 1
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Môn
Position: 2
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Position: 3
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 10 a dan 19 oed (281) 16:10
Position: 1
Tom Carsley Ysgol Gyfun Dwr y Felin / Rh. Gorllewin Morgannwg
Position: 2
Daniel Rolls Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Position: 3
Gwawr Jones Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau (189) 16:25
Position: 1
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed (276) 16:40
Position: 1
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Position: 2
Adran Bethel / Rh. Eryri
Position: 3
Ysgol Gyfun Penglais / Rh. Ceredigion
Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau (202) 17:00
Position: 1
Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Position: 2
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Position: 3
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau (191) 17:20
Position: 1
Ysgol Gyfun Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 2
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Position: 3
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Cerddorfa/Band dan 25 oed (227) 18:30
Position: 1
Ysgol Uwchradd Castell Alun / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 2
Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Position: 3
Ysgol Uwchradd Bro Gwaun / Rh. Penfro

Dydd Sadwrn

Dydd Sadwrn
Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed (269) 10:30
Position: 1
Sara Mai Davies Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 2
Siwan Evans Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 3
Enlli Parri Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Unawd Cerdd Dant 19-25 oed (248) 10:45
Position: 1
Steffan Rhys Hughes Aelod Unigol Cylch Dinbych / Rh. Dinbych
Position: 2
Angharad Rowlands Aelod Unigol Cylch Dinbych / Rh. Dinbych
Position: 3
Lois Eifion Jones Aelod Unigol C. Arfon / Rh. Eryri
Ensemble 15-25 oed (226) 11:00
Position: 1
Aelwyd Twrw Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Position: 2
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Position: 3
Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed (271) 11:30
Position: 1
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 2
Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 3
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed (294) 11:50
Position: 1
Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Position: 2
Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
Position: 3
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed (201) 12:05
Position: 1
Steffan Rhys Hughes Aelod Unigol Cylch Rhuddlan / Rh. Dinbych
Position: 2
Ellen Williams Aelod Unigol C. Dwyrain Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Angharad Rowlands Aelod Unigol Cylch Dinbych / Rh. Dinbych
Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed (193) 12:25
Position: 1
Aelwyd Arberth (Celfyddydau Span) / Rh. Penfro
Position: 2
Aelwyd Y Drindod Dewi Sant / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 3
Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 10 a dan 25 oed (270) 12:45
Position: 1
Trystan Gruffydd Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 2
Carwyn Jones Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 3
Elis Vaughan Jones Ysgol Uwchradd Botwnnog / Rh. Eryri
Parti Cerdd Dant (Adran/Aelwyd) dan 19 oed (253) 13:00
Position: 1
Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 2
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Position: 3
Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Llefaru Unigol 19-25 oed (293) 13:15
Position: 1
Steffan Rhys Hughes Aelod Unigol Cylch Rhuddlan / Rh. Dinbych
Position: 2
Heulen Gwynn Cynfal Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Position: 3
Sarah-Louise Jones Aelod Unigol C. Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed (249) 13:25
Position: 1
Aelwyd Penllys / Rh. Maldwyn
Position: 2
Aelod Unigol Cylch Dinbych / Rh. Dinbych
Unawd Offerynnol 19-25 oed (225) 13:40
Position: 1
Chloe-Angharad Bradshaw Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Position: 2
Rhodri Taylor Aelod Unigol Cylch Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Position: 3
Bethan Semmens Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed (266) 14:10
Position: 1
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 2
Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 3
Aelwyd Gwenallt / Rh. Gorllewin Morgannwg
Unawd 19-25 oed (183) 14:30
Position: 1
Rhodri Prys Jones Aelwyd Penllys / Rh. Maldwyn
Position: 2
Meinir Wyn Roberts Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Position: 3
Steffan Rhys Hughes Aelod Unigol Cylch Rhuddlan / Rh. Dinbych
Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig Bl 7 a dan 25 oed (358) 14:45
Position: 1
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 2
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Môn
Position: 3
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed (362) 15:40
Position: 1
Dion Lloyd Davies Aelwyd Emlyn / Rh. Ceredigion
Position: 2
Huw Blainey Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Position: 3
Emily Stonelake Aelod Unigol Cylch Cynon / Rh. Cymoedd Morgannwg
Chwarter awr o Adloniant 14-25 oed (359) 16:15
Position: 1
Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
Position: 2
Uwch Adran Y Neuadd Fach / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 3
Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Cyflwyniad Digri 14-25 oed (360) 16:15
Position: 1
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Position: 2
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Position: 3
Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Môn
Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed (364) 16:15
Position: 1
Gareth Davies Aelwyd Y Drindod, Dewi Sant / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 2
Christiana Chilcott Aelod Unigol C Cwmtawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Position: 3
Rhys Griffiths Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed (254) 17:50
Position: 1
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Position: 2
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Môn
Position: 3
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed (194) 18:15
Position: 1
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Position: 3
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed (195) 18:35
Position: 1
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Aelwyd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Position: 3
Aelwyd Penllys / Rh. Maldwyn
Côr S.A.T.B (Aelwyd) (dim hwy na 40 mewn nifer) 14-25 oed (196) 19:00
Position: 1
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Aelwyd Penllys / Rh. Maldwyn
Position: 3
Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed (272) 19:25
Position: 1
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 2
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 3
Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Côr S.A.T.B. (Aelwyd) (dros 40 mewn nifer) 14-25 oed (197) 19:50
Position: 1
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Position: 3
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion

Celf, Dylunio a Thechnoleg

Celf, Dylunio a Thechnoleg
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau (1)  
Position: 1
Elin Mai Williams Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Noah Potter Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Sioned Haf Roberts Adran Ganllwyd / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 (2)  
Position: 1
Ela Isaac Ysgol Gynradd Cefneithin / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Cerys Hopkins Ysgol Gynradd Bodffordd / Rh. Môn
Image
Position: 3
Dafydd Jones Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 (3)  
Position: 1
Jessica Matthews Ysgol Iau Dinbych y Pysgod / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Esyllt Mon Roberts Adran Waunfawr / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Glain Melangell Lewis Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 (4)  
Position: 1
Gwennan Elena Edwards Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Alaw Hughes Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Daniel Potter Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9 (5)  
Position: 1
Alys Maya Bratch Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Megan Scale Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Nia Wyn James Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Grwp) (6)  
Position: 1
Alaw, Aamir, Spencer a Dylan Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Nedw, Lowri a Caili Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Grwp Jessica Ysgol Babanod Ladywell Green / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Grwp) (7)  
Position: 1
Grwp Courtney a Rhys Ysgol Gynradd Llangynnwr / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Grwp Alaw Adran Rhostryfan / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Grwp Natalie Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Grwp) (8)  
Position: 1
Grwp Amber Ysgol Gynradd Trefilan / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Connor, Madelieine, Ceri Ysgol Gynradd Y Llys / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Tia a Seren Ysgol Gymraeg Bro Eirwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 (Grwp) (9)  
Position: 1
Grwp Lleucu Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Megan, Courtney a Georgia Steed Ysgol Sylfaenol Brynmawr / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Grwp Ruth Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 9 (Grwp) (10)  
Position: 1
Grwp Moli a Ffion Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grwp Catrin Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (11)  
Position: 1
Rhydian Hedd Ysgol Babanod Llangennech / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Huw Ifan Adran Ffridd y Llyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Rhydian Sion Owen Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (12)  
Position: 1
Richard Henderson Ysgol Gynradd Clocaenog / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Idwal Temple Morris Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Kyle Kelly Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (13)  
Position: 1
Miriam Owen Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Ela Lewis Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Daniel Jones Ysgol Gynradd Clocaenog / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) (14)  
Position: 1
Grwp y Goedwig Ysgol Gynradd Bro Ingli / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Grwp William Ysgol Gynradd Felinwnda / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Ianto, Ryan, Meical, Steffan a Mathew Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) (15)  
Position: 1
Grwp Glaw a Hindda Ysgol Gynradd Bro Ingli / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Grwp Eli Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Grwp William Ysgol Gynradd Llanwrda / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) (16)  
Position: 1
Caitlyn a Cara Ysgol Gynradd Brynsiencyn / Rh. Môn
Image
Position: 2
Grwp Felinfach Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Megan Clarke & Bethany Scale Ysgol Gynradd Y Glannau / Rh. Penfro
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8 (17)  
Position: 1
Jack Roden Ysgol Gyfun Dyffryn Taf / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Dafydd Ridgeway Ysgol Uwchradd Bro Gwaun / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Eve Barrett Ysgol Uwchradd Dinas Bran / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 9 (18)  
Position: 1
Nia Wyn James Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Shannon McCann Ysgol Gyfun Coedcae / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Rebecca Davies Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (19)  
Position: 1
Tomos Hedd Owen-Ellis Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Kiera Williams Ysgol Babanod Glan Gele / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Rhys Davies Ysgol Gynradd Croesgoch / Rh. Penfro
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (20)  
Position: 1
Isabel Howe Ysgol Gynradd Croesgoch / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Chloe Betts Jones Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Jenna Hill Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (21)  
Position: 1
Taylor Jones Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Eliza Price Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Ffion Betts Jones Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8 (22)  
Position: 1
Samuel Evans Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Abigail Jesperse Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Iolo Jones Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 9 (23)  
Position: 1
Lucy Davies Ysgol Gyfun Coedcae / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Catrin Hughes Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Lowri Wyn Bohana Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) (24)  
Position: 1
Holly, Daisy a Seren Ysgol Babanod Glan Gele / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Grwp Llanarth Ysgol Gynradd Llanarth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Grwp Llyr Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Môn
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) (25)  
Position: 1
Jac, Nathan, Steffan a Dion Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grwp Rhys Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Jemma, Daniel, Iestyn a Gruffydd Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) (26)  
Position: 1
Grwp Llanarth Ysgol Gynradd Llanarth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grwp Sian Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Môn
Image
Position: 3
Grwp Gruffudd Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8 (Gwaith Grwp) (27)  
Position: 1
Grwp Ioan Lewis Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Grwp James Bridge Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl.6 ac iau A. A.(C) (28)  
Position: 1
Isabel Jolly Ysgol Gynradd Fenton / Rh. Penfro
Image
Position: 2
William Towns Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Max Kenrick Williams Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 6 ac iau A. A © (29)  
Position: 1
Aron Lewys Curtis Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Bethan Griffiths Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Chloe Marie Jones Ysgol Gynradd Llanwenog / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 6 ac iau A. A © (30)  
Position: 1
Daniel Jones Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Ithel Temple Morris Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Einion Griffiths Adran Dinas Mawddwy / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl.6 ac iau A.A.(C) Grwp (31)  
Position: 1
Grwp Quinn Ysgol Bro Banw / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Grwp Johnny Ysgol Gynradd Aberporth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Grwp Matthew Ysgol Gynradd Fenton / Rh. Penfro
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl.6 ac iau A. A © Grwp (32)  
Position: 1
Grwp Parcyrhun Ysgol Gynradd Parcyrhun / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Owain a Rhinallt Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Ben. Eve a Stephen Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Lluniadu 2DBl.6 ac iau A. A (D) (33)  
Position: 1
Amber Moon Ysgol Gynradd Dolgellau / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Johnny Bligh Ysgol Gynradd Aberporth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Ioan Goymer Ysgol Gynradd Bro Brynach / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith 2D Bl. 6 ac iau A. A (D) (34)  
Position: 1
Heddwyn Huws Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Tane Frown Ysgol Bro Banw / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Niamh Wedlake Ysgol Gymraeg Bronllwyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Gwaith 3D Bl.6 ac iau A. A (D) (35)  
Position: 1
Mabli Brown Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Connor Price Ysgol Bro Banw / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Fred Clough Ysgol Gymraeg Y Ffin / Rh. Gwent
Image
Gwaith 2D Bl. 6 ac iau A. A. (D) Grwp (36)  
Position: 1
Grwp Gruffydd Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Bethany a Ceri Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Taylor a Ffion Ysgol Y Bont / Rh. Môn
Image
Gwaith 3D Bl. 6 ac iau A. A.(D) Grwp (37)  
Position: 1
Grwp Brennig Ysgol Gynradd Fenton / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Grwp Steffan Ysgol Gynradd Aberporth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Emily a Ffion Ysgol Y Bont / Rh. Môn
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.A © (38)  
Position: 1
Kym Webb Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Conner Jones Uned Ty Meirion / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Erin Kerr Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 A. A.(C) (39)  
Position: 1
Tom Wilkinson Ysgol Uwchradd Bryn Elian / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Catrin Burrows Ysgol Arbennig Y Gogarth / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Ellie Wheeler Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A © (40)  
Position: 1
Harry Rendell Uned Ty Meirion / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7- 9 A. A ( C) Grwp (41)  
Position: 1
Dafydd Jones a Daniel Jones Ysgol Sylfaenol Brynmawr / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Conner a Harry Uned Ty Meirion / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Grwp John Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7- 9 A.A ( C) Grwp (42)  
Position: 1
Grwp James Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Môn
Image
Position: 2
Conner a Harry Uned Ty Meirion / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Grwp John Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed . A.A. ( C) (44)  
Position: 1
Leah Starmer Ysgol Arbennig Y Gogarth / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Brogan Gwilliam Ysgol Portfield / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Nerys Jones Uned Ty Meirion / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Cread 2D dan 25 oed A. A ( C) Grwp (46)  
Position: 1
Grwp Cornerstone Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Grwp Candy Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A. A.(D) (48)  
Position: 1
Cameron Hughes Ysgol Penybryn / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
Sam Morris Ysgol Penybryn / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 3
Amy Watkins Ysgol Y Bont / Rh. Môn
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) (49)  
Position: 1
Kieran Heath Ysgol Arbennig Y Gogarth / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Daniel Williams Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Amy Watkinson Ysgol Y Bont / Rh. Môn
Image
Gwaith 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) Grwp (51)  
Position: 1
Erin a Jordan Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Huw ac Evan Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (D) Grwp (52)  
Position: 1
Cameron Hughes a Callum Hopkins Ysgol Penybryn / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
Ryan a Jonathan Ysgol Y Bont / Rh. Môn
Image
Gwaith Lluniadu 2Ddan 25 oed A. A.(D) (53)  
Position: 1
Craig McAllister Kinsale School / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Tamara Bradnick Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Joseph Robert Broom Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) (54)  
Position: 1
Elin Angharad Williams Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Osian Williams Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Evan Tuck Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D) (55)  
Position: 1
Mathew Walters Ysgol Uwchradd Tregaron / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Jamie Vowels Ysgol Y Bont / Rh. Môn
Image
Position: 3
Ethan McDonald Ysgol Y Bont / Rh. Môn
Image
Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) Grwp (56)  
Position: 1
Grwp Nyle Bowen Ysgol Penybryn / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
Matthew, Thomas, William a Sarah Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Rachael a Jake Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D) Grwp (57)  
Position: 1
Gareth a Victoria Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 2
John, Alun, Llinos, Rachel ac Alex Uned Ty Meirion / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
William Tarr a Samual Gambol Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Argraffu Bl. 2 ac iau (58)  
Position: 1
Darcy-Lou Jones Ysgol Babanod Ladywell Green / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Rory Blyth Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Bethan Morris Ysgol Gynradd Clocaenog / Rh. Dinbych
Image
Argraffu Bl. 3 a 4 (59)  
Position: 1
Chloe Kennedy-McGregor Ysgol Gynradd Y Garreg / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Tom Lloyd Ysgol Gynradd Pentrefoelas / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Madison Griffiths Ysgol Gynradd Llangynnwr / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Argraffu Bl. 5 a 6 (60)  
Position: 1
Ela Haf Davies Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Efa Stockwell Ysgol Gynradd Y Garreg / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Llinos Morgan Ysgol Gymraeg Lon Las / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Argraffu Bl. 7 ac 8 (61)  
Position: 1
Mari Mathias Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Katelin Jenkins Ysgol Gyfun Maesteg / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Charlotte Lawrence Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Argraffu Bl. 9 (62)  
Position: 1
Caryl Jacob Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Gwenno Huws Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Llinos Davies Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau (63)  
Position: 1
Heledd Edwards Ysgol Gynradd Bryn Collen / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Scarlett Rose Owen Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Aron Rhys Madoc Jones Ysgol Gynradd Y Gorlan / Rh. Eryri
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 (64)  
Position: 1
Tom Vest Ysgol Y Lawnt / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Ynyr Elis-Davies Ysgol Gymraeg Dewi Sant / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Alaw Davies Adran Tref Y Gelli / Rh. Eryri
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 (65)  
Position: 1
Stephanie Tomley Ysgol Gynradd Penygloddfa / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Conor Macdonald Ysgol Iau Llangennech / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Iwan Jones Ysgol Gynradd Talgarreg / Rh. Ceredigion
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8 (66)  
Position: 1
Rakaia McAdam-Duff Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Ella White Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Gwennan Elena Edwards Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9 (67)  
Position: 1
Libby Louise Herring Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Hedydd Davies Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Hari Gwynne Ifans Adran Bethel / Rh. Eryri
Image
Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau (68)  
Position: 1
Mali Prys Roberts Adran Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Harvey Barrett Ysgol Gynradd Gwernant / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Taran Moss Ysgol Gymraeg Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8 (69)  
Position: 1
Sion Eifion Land Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Eve Barrett Ysgol Uwchradd Dinas Bran / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Llyr Annwyl Evans Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones / Rh. Môn
Image
Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9 (70)  
Position: 1
Cameron Ackroyd Ysgol Uwchradd Santes Ffraid / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Molly Eaton Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grwp) (71)  
Position: 1
James Thomas Ysgol Gynradd Maenclochog / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Ysgol Gynradd Llanarth / Rh. Ceredigion
Image
Dyluniad 2D Bl 6 ac iau (73)  
Position: 1
Lowri Skyrme Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Cai Williams Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Steffan Mathias Ysgol Gynradd Talgarreg / Rh. Ceredigion
Image
Dyluniad 2D Bl 7-9 (74)  
Position: 1
Tomos Roscoe Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Katie Lyons Ysgol Uwchradd Aberconwy / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Mari Rees Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Pyped Bl. 2 ac iau (75)  
Position: 1
Cai Osian Jones Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Noa Griffith Ysgol Gymraeg Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Jamie Griffiths Ysgol Iau Maesincla / Rh. Eryri
Image
Pyped Bl. 3 a 4 (76)  
Position: 1
Lewis Latimer Williams Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Chloe Perkins Ysgol Gynradd Bro Ingli / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Arianrhod ferch Phylip Ysgol Gymraeg Brynsierfel / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Pyped Bl. 5 a 6 (77)  
Position: 1
Dylan Williams Ysgol Gynradd Llanarth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Elizabeth Melhuish Ysgol Gynradd Caradog / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 3
Daniel Phillips Ysgol Gynradd Beca / Rh. Penfro
Image
Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 2 ac iau (78)  
Position: 1
Grwp Sion Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Grwp Llanarth Ysgol Gynradd Llanarth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Edward, Dylan, Osian a Hefin Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Image
Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 3 a 4 (79)  
Position: 1
Grwp Trefilan Ysgol Gynradd Trefilan / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grwp Steffan Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Steffan Phillips a Dylan Bowen Ysgol Gynradd Beca / Rh. Penfro
Image
Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 5 a 6 (80)  
Position: 1
Grwp Grace Ysgol Gynradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Grwp Tomos a Cian Adran Morfa Nefyn / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Cerys, Abby, Molly a Dominique Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8 (81)  
Position: 1
Mared Meredydd Hughes Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Caleb Nicholas Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Jennifer Page Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Mwgwd neu Byped Bl 9 (82)  
Position: 1
Lily Jones Ysgol Uwchradd Bryn Elian / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Caryl Walters Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau (83)  
Position: 1
Iolo Dafydd Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Sofia Earles Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Anwen Raybould Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 (84)  
Position: 1
Alys Saunderson Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd / Rh. Môn
Image
Position: 2
Meriel Paget Ysgol Gynradd Cae'r Felin / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Phoebe Rawlings Ysgol Gynradd Bryn Onnen / Rh. Gwent
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 (85)  
Position: 1
Telor ap Robin Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Jessica Jenkins Ysgol Gynradd Caer Drewyn / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Owain Wigley Ysgol Gynradd Arddleen / Rh. Maldwyn
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8 (86)  
Position: 1
Steffan Rees Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Gwen Griffiths Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Cadi Williams Ysgol Gyfun Gwyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9 (87)  
Position: 1
Hedydd Davies Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Shannon Buckley Ysgol Uwchradd Bro Gwaun / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Carys Williams Ysgol Uwchradd Tregaron / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (88)  
Position: 1
Imogen Beard Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Martha Grug Jones Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Cara Hughes Ysgol Gynradd Llanfachraeth / Rh. Môn
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grwp) (89)  
Position: 1
Grwp Abby Ysgol Gynradd Cemaes / Rh. Môn
Image
Position: 2
Grwp Osian Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Grwp Morgan Ysgol Gynradd Llanarth / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigiol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (90)  
Position: 1
Sian Thomas Davies Ysgol Gynradd Rhys Prichard / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Megan Euros Jones Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Cadi Murray Ysgol Gynradd Bro Brynach / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grwp) (91)  
Position: 1
Grwp Jack Adran Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Leon, Alfie, Kian, Amber, Lexi a Mari Ysgol Gynradd Llanbedr / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Grwp Nia ac Elin Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (92)  
Position: 1
Emily Forsyth Ysgol Gynradd Rhys Prichard / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Morganna Davies Ysgol Gymraeg Casnewydd / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Lois Fflur Roberts Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grwp) (93)  
Position: 1
Grwp Rhys Ysgol Gynradd Parcyrhun / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Grwp Efa Ceiri Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Grwp Mynach Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8 (94)  
Position: 1
Sion Wyn Jones Ysgol Gyfun Penglais / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Esyllt Thomas Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Gwennan Elena Edwards Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 9 (95)  
Position: 1
Nia Wyn James Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Hedydd Davies Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Cadi Mars-Jones Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau (96)  
Position: 1
Awen Dafydd Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Robert Owen Edwards Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Cari Jones Ysgol Gynradd Bro Famau / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4 (97)  
Position: 1
Nia Glyn Jones Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Seren Overton Jones Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Megan Herberts Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6 (98)  
Position: 1
Mabli Beasley Ysgol Y Berllan Deg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Taylor Jones Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Catrin Eluned Jones Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 7 ac 8 (99)  
Position: 1
Ceri Thomas Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Môn
Image
Position: 2
Aisha Griffiths Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Ella Vaughan Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
3D Tecstilau Bl. 9 (100)  
Position: 1
Hedydd Davies Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Nia Wyn James Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Mared Davies Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau (101)  
Position: 1
Indigo Young Ysgol Gynradd Bro Brynach / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Rhys Lloyd Jones Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Môn
Image
Position: 3
Carys James Ysgol Gynradd Penrhyncoch / Rh. Ceredigion
Image
Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 (102)  
Position: 1
Eira Harvey Ysgol Gynradd Trefilan / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Adeline Whitworth Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Begw Williams Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Image
Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 (103)  
Position: 1
Elsi Jones Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Polly Young Ysgol Gynradd Aberdyfi / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Cerys Griffiths Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8 (104)  
Position: 1
Esyllt Thomas Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Ffion Morris Uwch Adran Bangor / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Bryn Jones Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Gwau/Crosio Bl. 9 (105)  
Position: 1
Hedydd Davies Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Gwehyddu Bl. 2 ac iau (106)  
Position: 1
Cellyn Llew Lloyd Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Loti Makepeace Ysgol Gynradd Brynconin / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Arbella Fellows Ysgol Gynradd Bryn Collen / Rh. Dinbych
Image
Gwehyddu Bl. 3 a 4 (107)  
Position: 1
Aran Lock Ysgol Gynradd Y Glannau / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Cai Morris Jones Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Ffion Welton Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwehyddu Bl. 5 a 6 (108)  
Position: 1
Sara Rebecca James Ysgol Gynradd Llanelltyd / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Lily Hughes Ysgol Gynradd Beddgelert / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Charlotte Ralphs Ysgol Gynradd Penrhyncoch / Rh. Ceredigion
Image
Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau (109)  
Position: 1
Grwp Llanarth Ysgol Gynradd Llanarth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grwp Steffan Ysgol Gynradd Llanpumsaint / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Ffion ac Anwen Ysgol Y Lawnt / Rh. Gwent
Image
Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4 (110)  
Position: 1
Grwp Erin Medi Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Math, Megan, Jac a Mared Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Grwp Llanbrynmair Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6 (111)  
Position: 1
Grwp Grace Adran Corris / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Grwp Cadi Lloyd Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Anwen, Maisie ac Ebony Ysgol Gynradd Brynconin / Rh. Penfro
Image
Gwehyddu Bl. 7 ac 8 (112)  
Position: 1
Ffion Davies Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Jessica Balfour Aelwyd Maenclochog / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Gwenno Erin Williams Adran Dinas Mawddwy / Rh. Meirionnydd
Image
Ffasiwn Blwyddyn 9 (115)  
Position: 1
Nia Wyn James Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Caryl Walters Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Neb yn deilwng / Rh.
Image
Penwisg Bl. 6 ac iau (116)  
Position: 1
Miriam Owen Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Elis Ynyr Thomas Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Gwen Blundell Ysgol Gymraeg Y Ffin / Rh. Gwent
Image
Print Monocrom Bl. 2 ac iau (117)  
Position: 1
Ela Closs Sharp Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Awen Dafydd Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Ffion Roberts Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Print Monocrom Bl. 3 a 4 (118)  
Position: 1
Rhys Gruffudd Jones Adran Deudraeth / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Eleri Wyn Davies Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Joanne Jones Ysgol Gynradd Borthyn / Rh. Dinbych
Image
Print Monocrom Bl. 5 a 6 (119)  
Position: 1
Mali Evans Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Ciaran Griffiths Ysgol Gynradd Tremeirchion / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Arwyn Foulkes Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Môn
Image
Print Monocrom Bl. 7, 8 a 9 (120)  
Position: 1
Eve Barrett Ysgol Uwchradd Dinas Bran / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Beca Vaughan Ysgol Uwchradd Tywyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Gabrielle Claire Jones Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Image
Print Lliw Bl. 2 ac iau (121)  
Position: 1
Cole Stuart Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Lisa Morgan Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Bryn Richards Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Print Lliw Bl. 3 a 4 (122)  
Position: 1
Joshua Glover Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Daniel Goodchild Ysgol Gynradd Llwyngwril / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Shane Adams Jenkins Ysgol Y Lawnt / Rh. Gwent
Image
Print Lliw Bl. 5 a 6 (123)  
Position: 1
Osian Myfyr Jones Adran Deudraeth / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Tegan Llio Roberts Ysgol Gynradd Machynlleth / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Ciaran Griffiths Ysgol Gynradd Tremeirchion / Rh. Dinbych
Image
Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 (124)  
Position: 1
George Haylock Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Cameron Ackroyd Ysgol Uwchradd Santes Ffraid / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Daniel O. J. Davies Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau (125)  
Position: 1
Lowri Meles James-Evans Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Lefi Dafydd Ysgol Gynradd Eglwyswrw / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Heilyn Griffiths Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4 (126)  
Position: 1
Adeline Whitworth Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Stella Fisher Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Lili Haf Ray Adran Tref Y Gelli / Rh. Eryri
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6 (127)  
Position: 1
Alys Jones Ysgol Gynradd Felindre / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
Catrin Edwards Ysgol Gymraeg Y Ffin / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Naomi Forster Ysgol Gynradd Croes Atti / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 7, 8 a 9 (128)  
Position: 1
Rhydian Morgan Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Molly Eaton Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Sara Llwyd James Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Cyfres o brintiau Lliw Bl. 2 ac iau (129)  
Position: 1
Alexa Horne Ysgol Gynradd Croesgoch / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Lisa Morgan Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Mari Elgan Pugh Adran Y Parc / Rh. Meirionnydd
Image
Cyfres o brintiau Lliw Bl. 3 a 4 (130)  
Position: 1
Daniel Evans Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Môn
Image
Position: 2
Gwennan Heledd Staziker Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Dafydd Powell Ysgol Gymraeg Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Cyfres o brintiau Lliw Bl. 5 a 6 (131)  
Position: 1
Ciaran Griffiths Ysgol Gynradd Tremeirchion / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Alys Jones Adran Y Felin / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 3
Elsi Jones Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 (132)  
Position: 1
Elin Wyn James Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Osian Thomas Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Aled Hughes Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Ffilm neu animeiddiad - Cynradd (133)  
Position: 1
Grwp Sara Morgans Ysgol Gymraeg Pontardawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
Sophie Latham Ysgol Gynradd Twyn / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Rowan Petersen Ysgol Gynradd Croesgoch / Rh. Penfro
Image
Ffilm neu animeiddiad - Uwchradd (134)  
Position: 1
Owain Llyr Pritchard Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Aelwyd Cynwyl Elfed Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gemwaith Bl. 2 ac iau (135)  
Position: 1
Enya Jones Ysgol Gynradd Trelogan / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Mali Prys Roberts Adran Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Ifan Meredith Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Image
Gemwaith Bl. 3 a 4 (136)  
Position: 1
Bethan Davies Ysgol Gynradd Llanarth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Gwenan Staziker Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Lihla Noble Ysgol Bro Dewi / Rh. Penfro
Image
Gemwaith Bl. 5 a 6 (137)  
Position: 1
Fflur Jones Ysgol Gynradd Llanarth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Mared Rhys Jones Ysgol Gynradd Llanelltyd / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Myfi Evans Ysgol Gymraeg Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Gemwaith Bl. 7 ac 8 (138)  
Position: 1
Alaw Hughes Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Lucy Franklin Ysgol Gyfun Aberaeron / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Lowri Hughes Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones / Rh. Môn
Image
Gemwaith Bl. 9 (139)  
Position: 1
Elin Wyn James Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Nia Wyn James Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Elan Lewis Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau (140)  
Position: 1
Catrin James Ysgol Gynradd Bro Sannan / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Madi Wyn Davies Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Aron Rhys Madoc Jones Ysgol Gynradd Y Gorlan / Rh. Eryri
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 (141)  
Position: 1
Tesni-Lois Madoc Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd / Rh. Môn
Image
Position: 2
Sion Pyrs Owen Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Megan Turnpenny Ysgol Gynradd Llanfarian / Rh. Ceredigion
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 (142)  
Position: 1
Heledd Haf Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Cara Hughes Ysgol Gynradd Llanfarian / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Ifan Prys Thomas Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau Grwp (143)  
Position: 1
Grwp Ellis Harris Ysgol Panteg / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Grwp Llanafan Ysgol Gynradd Llanafan / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Rhys, Robat a Gruff Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 Grwp (144)  
Position: 1
Steven, Libby, Emily ac Alex Ysgol Gynradd Y Traeth / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Grwp Blwyddyn 3 a 4 Ysgol Gynradd Llandudoch / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Grwp Osian Ysgol Gynradd Llanilar / Rh. Ceredigion
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 Grwp (145)  
Position: 1
Grwp Penboyr Ysgol Gynradd Penboyr / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Wil, Chloe, Katie a Catrin Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Oliver a Callum Ysgol Gynradd Y Traeth / Rh. Meirionnydd
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8 (146)  
Position: 1
Seren Wyn Jenkins Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Greta Puw Jones Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Mari Fflur Lewis Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 9 (147)  
Position: 1
Carys Williams Ysgol Uwchradd Tregaron / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Manon Rhys Turner Ysgol Uwchradd Tregaron / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Molly Eaton Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Creu Artefact Bl 2 ac iau Gwaith Grwp (148)  
Position: 1
Grwp Chloe Ysgol Gynradd Cae'r Felin / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grwp Oliver Ysgol Gynradd Amlwch / Rh. Môn
Image
Position: 3
Bontnewydd Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Creu Artefact Bl 3 a 4 Gwaith Grwp (149)  
Position: 1
Grwp Bl 3 Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grwp Geraint Ysgol Gynradd Nefyn / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Tesni ac Alys Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd / Rh. Môn
Image
Creu Artefact Bl 5 a 6 Gwaith Grwp (150)  
Position: 1
Jack a Trystan Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Grwp Sophie Latham Ysgol Gynradd Twyn / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Noa a Kurtis Ysgol Gynradd Cylch y Garn / Rh. Môn
Image
Creu Arteffact Bl. 7 ac 8 (151)  
Position: 1
Darya Williams Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 2
Jenna Leon Ysgol Uwchradd Dinas Bran / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Seren Wyn Jenkins Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Image
Creu Arteffact Bl. 9 (152)  
Position: 1
Molly Eaton Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Hedydd Davies Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Ethan James Ysgol Uwchradd Bro Gwaun / Rh. Penfro
Image
Creu Arteffact Bl. 10 ac 11 (153)  
Position: 1
Mared Lloyd-Jones Ysgol Uwchradd Tregaron / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Thea Batty Ysgol Uwchradd Tregaron / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Aled Sion Jones Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones / Rh. Môn
Image
Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed (154)  
Position: 1
Dewi Uridge Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Sioned Harries Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Robert Goodman Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Creu Arteffact dan 25 oed (155)  
Position: 1
Mathew Freer Plas Dwbl Farm / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Ben Kitson Plas Dwbl Farm / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Ffion Roberts-Drakley Aelwyd Y Drindod, Dewi Sant / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
CAD Bl. 12 a dan 19 oed (158)  
Position: 1
Jonathan Brayley Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Ilan Jones Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Elin Evans Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Image
CAD / CAM Bl. 7-9 (159)  
Position: 1
Lewis Evans Ysgol Gyfun Aberaeron / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Rhiannon Newitt Ysgol Uwchradd Tregaron / Rh. Ceredigion
Image
CAD / CAM Bl. 10 ac 11 (160)  
Position: 1
Thea Batty Ysgol Uwchradd Tregaron / Rh. Ceredigion
Image
CAD / CAM Bl. 12 a dan 19 oed (161)  
Position: 1
Ellis Evans Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Siwan Elina Davies Ysgol Uwchradd Tregaron / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Elin Evans Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Image
Celf dan 19 oed (162)  
Position: 1
Miriam Dafydd Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Caryl Elan Griffiths Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Dewi Uridge Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Dylunio a Thechnoleg dan 19 oed (163)  
Position: 1
Emma George Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Casglaid o waith gorffenedig CDT 18-25 oed (164)  
Position: 1
Mirain Fflur Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Image
Position: 2
Llyr Erddyn Davies Aelod Unigol C. Arfon / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Lea Adams Aelod Unigol Cylch Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Image

Ysgoloriaeth Bryn Terfel

Nod yr ysgoloriaeth yw meithrin a datblygu talentau rhai o bobl ifanc mwyaf dawnus Cymru.

2012

2012

Huw yn cipio Ysgoloriaeth Yr Urdd Bryn Terfel 2012

Huw wins Bryn Terfel Scholarship 2011

Ar nos Sul, Hydref 14, fe gipiodd y canwr Huw Ynyr Evans Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2012 mewn cyngerdd gwefreiddiol a gynhaliwyd yn Theatr y Stiwt, Rhosllannerchrugog. Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth, gwerth £4,000 i Huw gan Bryn Terfel yn y cyngerdd oedd yn fyw ar S4C ac yn benllanw ar weithgareddau'r Eisteddfod eleni.

Daeth Huw, sydd yn wreiddiol o Rydymain ac yn gyn-ddisgybl o Ysgol y Gader a Choleg Meirion Dwyfor i'r brig wedi iddo swyno'r chwe beirniad. Roedd rhaglen Huw yn cynnwys dehongliad o'r aria Eidaleg, Già il sole dal Gange (O'r Dwyrain mae'r Golau), Alessandro Scarletti. Darn cerdd sef 'Cân Shane' o waith Myrddin ap Dafydd ar y gainc 'Difyrwch Ieuan y Telynor Dall' gan Nansi Richards. Pan ddaw'r Nos, Meirion Williams a Gitâr Abruzzese, Francesco Tosti. Fel rhan o weithgareddau paratoi ar gyfer yr Ysgoloriaeth cafodd ddosbarth meistr gan y canwr uchel ei fri, Rhys Meirion.

Mae Huw ar fin cychwyn ei drydedd flwyddyn yn gwneud gradd mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor. Mae yn wyneb cyfarwydd ar lwyfannau'r Urdd, yr Eisteddfod Genedlaethol a'r _yl Gerdd Dant ac wedi perfformio yn gyson gyda Chwmni Theatr Meirion a Chôr Idris. Mae hefyd yn ddiweddar wedi dechrau canu gyda Chôr Godre'r Aran.

Meddai &dlquo;Tri chynnig i Gymro mae nhw yn ei ddweud, ond mi wnes i lwyddo i'w gwneud hi mewn dau heno gan mai dyma oedd yr ail waith i mi gystadlu! Mi oedd yn brofiad ffantastig perfformio heno, a mi oedd pawb yn fwy na theilwng o'r wobr, felly mi ges i dipyn o sioc pan wnaethon nhw gyhoeddi fy enw i. Mi ydw i am gadw'r arian, a disgwyl i weld sut mae'r llais yn datblygu ac yna mewn blynyddoedd i ddod ar ôl iddo setlo, gobeithio y gallaf i fynd i astudio'r llais ymhellach.”

Yn ôl Gavin Ashcroft, un o'r beirniaid, “Mi oedd y safon yn uchel iawn ac mi gawsom wledd i'r llygaid ac i'r glust. Roedd yn braf gweld cymaint o amrywiaeth ar y llwyfan a'r safon mor uchel - ac yn y diwedd bu'n rhaid edrych ar bwy oedd yn fwy cyson gyda'u safon. Beth oedd yn arbennig am Huw yw fod yna rhyw annwyldod amdano, ac mae ganddo lais melfedaidd iawn. Perfformiodd yn wych heno a dwi'n si_r y bydd yn datblygu i fod yn ganwr anhygoel.”

Ychwanegodd Aled Siôn Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, “Cawsom gyngerdd gwefreiddiol yn y Stiwt heno, ac mae'r safon a welwyd yn brawf o'r hyn a welwn yn flynyddol ar lwyfan cenedlaethol yr Urdd. Rwyf yn hyderus y bydd yr ysgoloriaeth hon yn rhoi hwb werthfawr i yrfa berfformio Huw ac edrychaf ymlaen i glywed beth fydd ei hanes yn y dyfodol.”

2011

2011

Ysgoloriaeth 2011 Abertawe a'r Fro 2011

Glain

Ar nos Sul, Medi 25 2011 fe gipiodd Glain Dafydd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2011 mewn cyngerdd gwefreiddiol a gynhaliwyd yn Stiwdio'r Ddraig, Pencoed ger Pen-y-bont ar Ogwr.

Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth, gwerth £4,000 i Glain ar ddiwedd y cyngerdd cafodd ei darlledu'n fyw ar S4C.

Daeth Glain (19), o Fangor ac sy'n gyn-ddisgybl yn Ysgolion y Garnedd a Tryfan a Chanolfan William Mathias i'r brig wedi iddi swyno'r chwe beirniaid gyda'i dehongliad o Au Matin gan Touriner, La Source, Albert Zabel ac Impromptu gan Reinhold Gilère. Fel rhan o weithgarddau'r Ysgoloriaeth cafodd ddosbarth meistr gan y telynor Ieuan Jones.

Mae Glain wedi hen arfer perfformio a chystadlu, yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Mae eisoes wedi ennill Tlws y Telynor, Ysgoloriaeth Simms yr Urdd a'r Rhuban Glas Offerynnol yn Eisteddfod Genedlaethol Blaenau'r Cymoedd 2010. Yn yr un flwyddyn bu'n agos i'r brig yng nghystadleuaeth BBC Young Musician a'r Royal Overseas League. Mae hi bellach yn astudio ym Mhrifysgol Normale de Musique de Paris o dan hyfforddiant Isabelle Perrin. Yn ddiweddar ymddangosodd Glain fel aelod o Gerddorfa Ieuenctid Prydain yn y Proms yn Neuadd Albert.

Meddai “Mae ennill Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel yn gyrhaeddiad allweddol i mi yn fy ngyrfa hyd yma, heb os. Mae wedi bod yn fraint cael cymryd rhan yn y gystadleuaeth a hoffwn gydnabod y cyfraniad y mae'r Urdd wedi'i wneud i mi fel perfformiwr dros nifer o flynyddoedd ac sy'n cyrraedd penllanw drwy'r gystadleuaeth arbennig hon.”

Roedd y cystadleuwyr eraill yn cynnwys:

  • Ellen Angharad Williams o'r Bontfaen. Enillydd yr Unawd Alaw Werin 19 – 25
  • Elen Angharad Morgan o Landysul. Enillydd y Cyflwyniad Dramatig 19 – 25
  • Rhian Mair Davies o Bencader. Enillydd y Llefaru Unigol 19 – 25
  • Glain Dafydd o Fangor. Enillydd Unawd Offerynnol 19 – 25
  • Huw Ynyr Evans o Rydymain. Enillydd Unawd Cerdd Dant 19 – 25
  • Anna Pardanjac o Fae Colwyn. Enillydd Dawns Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25
  • Steffan Jones o Gaerdydd. Enillydd Unawd 19 – 25
  • Sian Crisp o Gaernarfon. Enillydd Unawd o Sioe Gerdd 19 – 25

2010

2010

Ysgoloriaeth 2010 CEREDIGION

Elgan Llyr Thomas

Daeth Elgan Llyr Thomas, o Graig y Don, Llandudno i'r brig wedi iddo swyno'r chwech beirniaid gyda'i ddehongliad o Y Bugail gan Wilfred Jones, Anfonaf Angel gan Robat Arwyn a 'Miwsig mwyn y nos' gan Andrew Lloyd Webber. Fel rhan o'r Ysgoloriaeth cafodd ddosbarth meistr gan neb llai na'r canwr Rhydian Roberts.

Roedd y cystadleuwyr eraill yn cynnwys y soprano Eirlys Myfanwy Davies o Lanelli; cantores Cerdd Dant Glesni Fflur, enillydd y cystadleuaeth llefaru Elen Gwenllian o Gaernarfon; enillyd yr Unawd Alaw Werin Ceirios Evans o Lanarth; pianydd Jocelyn Freeman; Teleri Mair Williams, enillydd y Cyflwyniad Ddramatig a'r dawnswraig Cerian Phillips o Gaerfyrddin.

Yn enedigol o Landudno, mae Elgan bellach yn fyfyriwr yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd ym Manceinion. Yno mae wedi profi llwyddiant gyda'i lais wrth iddo gipio gwobr 'Elsie Thurston' syin agored i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf ac o ganlyniad buin cynrychioli'r coleg yng nghystadleuaeth 'Kathleen Ferrier Bursary Award' ym mis Hydref 2009. Dyma'r tro cyntaf i Elgan gystadlu am Ysgoloriaeth Bryn Terfel ac wedi iddo raddio, mae a'i fryd ar ddilyn cwrs ôl-radd yn y Guild Hall yn Llundain er mwyn llwyddo fel Tenor proffesiynol.

Meddai Elgan “Ennill yr Ysgoloriaeth hon yw uchafbwynt fy ngyrfa hyd yma. Roedd cymryd rhan yn brofiad bythgofiadwy a dwi'n ddiolchgar iawn am y cyfle i gydweithio â Rhydian Roberts oedd wedi bod yn fy mentora. Bwriadaf ddefnyddio'r wobr ariannol ar gyfer costau addysg yn y coleg a dilyn cwrs ôl radd. Hoffwn ddiolch i'r Urdd a'r Ysgoloriaeth am y cyfle”.

Meddai Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd “Eto eleni, mae cystadleuaeth yr Ysgoloriaeth wedi creu cynnwrf a chyffro heb ei ail a'r cyngerdd yn binacl gwych i'r holl weithgareddau. Bu i'r wyth cystadleuydd roi o'u gorau a llongyfarchiadau gwresog iawn i Elgan. Edrychwn ymlaen at ddilyn ei yrfa yn y dyfodol”.

Past winners

Cyn Enillwyr
2011 Abertawe a'r Fro Glain Dafydd
2010 Ceredigion Elgan Llyr Thomas
2009 Bae Caerdydd Catrin Angharad Roberts
2008 Conwy Rhian Lois Evans
2007 Sir Gr Manon Wyn Williams
2006 Sir Ddinbych Rhys Taylor
2005 Canolfan y Mileniwm Cymru Lowri Walton
2004 Ynys Mun Rakhi Singh
2003 Tawe Nedd ac Afan Aled Pedrig
2002 Caerdydd Rhian Mair Lewis
2001 Toriad oherwydd Clwyr Traed ar Genau -
2000 Bro Conwy Fflur Wyn
1999 Llanbedr Pont Steffan Mirain Haf